Каталог курсів

4. Cisco

Назва курсу

Форма навчання

1

Початкове конфігурування маршрутизаторів Cisco

Очна, Дистанційна

2

Початкове конфігурування комутаторів Cisco

Очна, Дистанційна

3

Налаштування протоколу OSPF на маршрутизаторах Cisco

Очна, Дистанційна

4

Налаштування протоколу BGP на маршрутизаторах Cisco

Очна, Дистанційна

5

Забезпечення відмовостійкості мереж Ethernet на основі обладнання Cisco

Очна, Дистанційна

6

Обладнання доступу ЛОМ в Internet за допомогою обладнання Cisco

Очна, Дистанційна

7

Створення IPSec VPN за допомогою обладнання Cisco

Очна, Дистанційна

8

Застосування Cisco Communication Manager Express для IP-телефонії

Очна, Дистанційна

9

Застосування Cisco Unified Communication Manager для IP-телефонії

Очна, Дистанційна

10

ICND1

Очна, Дистанційна

11

ICND2

Очна, Дистанційна

12

Проектування мереж Cisco відповідно до учбової програми ARCH

Очна, Дистанційна

13

CCNA Security

Очна, Дистанційна

14

Cisco 1

Очна, Дистанційна

15

Начальна програма CCNAX

Очна, Дистанційна

16 Cisco CCNA, налаштування комутаторів (Cisco CCNA: Configure a Switch) Очна
17 Тренінг «Cisco CCNA (ICND Part 1)» Очна
18 Тренінг «Cisco CCNA (ICND Part 2)» Очна
19 Тренінг «Експлуатація обладнання мережі з комутацією пакетів Cisco 3400/4900, Huawei 9300/5300» Очна
20 «Тренінг по комплексу AntiDDOS» Очна
21 Тренінг «Управління Ethernet трафіком, комутація на другому рівні моделі OSI на різних мережних топологіях в ПЗ Cisco IOS» Очна

Всі курси по темі «Cisco»

5. Juniper

Назва курсу

Форма навчання

1 Тренінг «IJOS: Introduction to the JUNOS Operating System (V-15)»

Очна, Дистанційна

2

Введення в операційну систему JUNOS.

Очна, Дистанційна

3

Початкове конфігурування маршрутизаторів Juniper (JRE).

Очна, Дистанційна

4

Розширене конфігурування маршрутизаторів Juniper (JIR)

Очна, Дистанційна

5 Організація комутації на обладнанні Juniper: Junos Enterprise Switching (JEX) Очна, Дистанційна
6

Introduction to the Junos Operating System

Очна, Дистанційна
7

Junos Intermediate Routing

Очна, Дистанційна
8

Тренінг «Конфігурація та управління IP трафіком в віртуальних приватних мережах третього рівня (L3 VPN) за допомогою MPLS протоколу в ПЗ JUNOS»

Очна
9 Тренінг «Конфігурація та управління IP трафіком в віртуальних приватних мережах другого рівня (L2 VPN) за допомогою MPLS протоколу в ПЗ Juniper JUNOS» Очна
10 Тренінг «Управління ІР трафіком з використанням динамічних та статичних протоколів маршрутизації в ПЗ Juniper JUNOS» Очна
11 Тренінг «Конфігурація, моніторинг та діагностика обладнання під управлінням ПЗ JUNOS» Очна
12 Тренінг «Конфігурація та управління IP трафіком за допомогою MPLS протоколу в ПЗ Juniper JUNOS» Очна
13 Тренінг «Управління Ethernet трафіком, комутація на другому рівні моделі OSI на різних мережних топологіях в ПЗ Juniper JUNOS» Очна
14

Тренінг «Розширене управління ІР трафіком з використанням динамічних та статичних протоколів маршрутизації в ПЗ Juniper JUNOS»

Очна

Всі курси по темі «Juniper»

7. IT напрямки

Назва курсу Форма навчання
1 Адміністрування Linux. Basic Очна
2 Адміністрування Linux. Advanced Очна
3 Windows Networking Fundamentals Очна
4 Oracle Database: Основи SQL. Частина 1 Очна
5 Oracle Database: Основи SQL, Частина 2 Очна
6 Linux Troubleshooting Techniques and Tools Очна
7 Налаштування розширених служб Windows Server 2012 Очна
8 Автоматизація Адміністрування з Windows PowerShell Очна
9 Офіс 365 Очна
10 Поглиблений курс з пошуку та усуненню несправностей для операторів зв’язку на ОС JUNOS (AJSPT) Очна
11 Налагодження та усунення несправностей в ОС Junos для інженерів NOC Очна
12 Гнучкі технології управління проектами (AGILE) Очна
13 ITIL SOA2 v.3 ITIL Service Offerings and Agreements: управління фінансами і плануванням IT-сервісів Очна
14 Корпоративна архітектура на базі TOGAF Очна
15 Ділова гра зі збору та аналізу вимог Очна
16 «BABOK Guide 3.0: Аналіз вимог і вироблення рішення» Очна
17

Введення в системи менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ) ). Вимоги міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013

Очна

Всі курси по темі «IT напрямки»

8. Управління персоналом

Назва курсу

Форма навчання

1

Сучасні інструменти управління діяльністю структурного підрозділу

Тренінг

2

Сучасний лідер керівник

Тренінг

3

Майстерність публічних виступів. Робота на відеокамеру

Тренінг

4

Управління цілями – як сучасний підхід в менеджменті

Тренінг

5

Психотехнологія управління персоналом

Тренінг

6

Управління ефективністю підлеглих через мотивацію

Тренінг

7

Проведення ефективної презентації

Тренінг

8

Побудова корпоративної культури в компанії

Тренінг

9

Майстерність ведення ділових переговорів

Тренінг

10

Майстерність управління часом

Тренінг

11

Ставлення завдань та способи досягнення цілей

Тренінг

12

Майстерність делегування повноважень. Зони відповідальності

Тренінг

13

Маніпуляції співрозмовником на ділових переговорах – шлях до Вашого успіху

Тренінг

Всі курси по темі «Управління персоналом»

9. Управління проектами

10. ITIL

Назва курсу Форма навчання
1 ITIL® 4 Specialist Create, Deliver & Support (CDS) (ITIL4CDS) Очна

Всі курси по темі «ITIL»

12. Мережі широкосмугового доступу

Назва курсу

Форма навчання

1

Побудова мультисервісних мереж широкосмугового доступу

Очна, Дистанційна

2

Первісне конфігурування DSLAM Huawei

Очна, Дистанційна

3

Підключення і налаштування клієнтського ADSL модему

Очна

4

Принципи ефективного управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі під час надання послуг користувачам

Очна, Дистанційна

5

Експлуатація мережі на технології VDSL

Очна, Дистанційна

6

Поняття про технології xDSL, GPON, WIFI

Очна, Дистанційна

7

Принципи побудови мереж операторів

Очна, Дистанційна

Всі курси по темі «Мережі широкосмугового доступу»

13. Технології пакетних мереж

Назва курсу

Форма навчання

1

Основи мереж Ethernet

Очна, Дистанційна

2

Забезпечення відмовостійкості в мережах Ethernet

Очна, Дистанційна

3

Протокол маршрутизації BGP

Очна, Дистанційна

4

Якість обслуговування в IP-мережах

Очна, Дистанційна

5

Введення в технологію MPLS

Очна, Дистанційна

6

Управління якістю обслуговування в MPLS (MPLS TE)

Очна, Дистанційна

7

Використання MPLS для створення віртуальних мереж (MPLS VPN)

Очна, Дистанційна

8

Введення в IPv6

Очна, Дистанційна

9

Оцінка впливу синхронізації на мережеві ресурси мультисервісної макромережі на рівнях доступу, агрегації і ядра мережі

Очна, Дистанційна

10

Обслуговування, настройка комутаторів доступу різних виробників

Очна, Дистанційна

11

Експлуатація обладнання мережі з комутацією пакетів

Очна, Дистанційна

12

Експлуатація пакетних мереж за технологією VoIP

Очна, Дистанційна

13

 Побудова IPv4 IPv6 мереж

Очна, Дистанційна

14 Експлуатація пакетних мереж по технології VoIP Очна, Дистанційна

Всі курси по темі «Технології пакетних мереж»

14. Linux та UNIX

Назва курсу

Форма навчання

1

Основи Debian Linux

Очна, Дистанційна

2

Основи Linux CentOS

Очна, Дистанційна

3

Основи RedHat Linux

Очна, Дистанційна

4

Основи OS FreeBSD

Очна, Дистанційна

5 Базовий Linux Очна, Дистанційна
6 Курс LinuxRHEX200 Очна, Дистанційна

7

Linux для професіоналів

Очна, Дистанційна

8

Створення web-сервера на базі Linux

Очна, Дистанційна

9

Побудова поштової системи на базі Linux

Очна, Дистанційна

10

Адміністрування серверу MySQL

Очна, Дистанційна

11

Організація резервного копіювання на базі Linux

Очна, Дистанційна

12

Система моніторингу Nagios

Очна, Дистанційна

13

Побудова відмовостійких кластерів на базі Linux

Очна, Дистанційна

14

Побудова серверу DNS на основі Linux

Очна, Дистанційна

15

Організація відомчої АТС на базі Asterisk

Очна, Дистанційна

16

Написання скриптів мовою Shell

Очна, Дистанційна

Всі курси по темі «Linux та UNIX»

15. Системи віртуалізації

Назва курсу

Форма навчання

1

Введення в систему віртуалізації ESXI

Очна, Дистанційна

2

Введення в систему віртуалізації kvm

Очна, Дистанційна

3

Введення в систему віртуалізації hyper-v

Очна, Дистанційна

4 Курс VMWare Очна, Дистанційна

Всі курси по темі «Системи віртуалізації»

16. Удосконалення мовних навичок

Назва курсу

Форма навчання

1

Ділова українська мова. Етика і тактика ділового спілкування.

Очна

2

Англійська мова в усіх аспектах (елементарний рівень, Elementary).

Очна

3

Англійська мова в усіх аспектах (середній рівень, Pre-Intermediate).

Очна

4

Англійська мова в усіх аспектах (вищий рівень, Upper-Intermediate).

Очна

5

Ділова (бізнес) англійська мова.

Очна

6

Технічна англійська мова.

Очна

Всі курси по темі «Удосконалення мовних навичок»

18. Бізнес

Назва курсу

Форма навчання

1

Результативна бізнес-презентація

Тренінг

2

Активні продажі

Тренінг

3

Розвиток лояльності клієнтів

Тренінг

4

Як подвоїти річний дохід

Тренінг

5

Управління продажем

Тренінг

6

Техніка ефективного продажу по телефону

Тренінг

7

Майстерність успішних продажів

Тренінг

8

Економічна безпека господарської діяльності підприємств

Очна

9

Створення та розвиток власного бізнесу

Очна

Всі курси по темі «Бізнес»

19. Базові інженерні курси

Назва курсу

Форма навчання

1

Архітектура комп’ютерів

Очна

2

Обчислювальні  методи з  елементами програмування на  MatLab

Очна

3

Імітаційне моделювання з елементами програмування на  MatLab

Очна

4

Програмування  на алгоритмічній мові MatLab

Очна

5

Теорія ризиків. Управління ризиками

Очна

6

Вища математика

Очна

7

Теорія ймовірностей та математична статистика

Очна

8

Дискретна математика

Очна

9

Теорія оптимізації

Очна

10

Основи мікроелектроніки.

Очна

11

Мікроконтролери AVR. Основи побудови та програмування.

Очна

12

Робототехніка з використанням Arduino.

Очна

20. Комунікативні тренінги і тренінги в галузі продажів

Назва курсу

Форма навчання

1

Ефективні переговори з ключовими клієнтами

Тренінг

2

Складні переговори

Тренінг

3

Продажі та переговори В2В

Тренінг

4

Базовий тренінг з продажів

Тренінг

5

Техніки спілкування зі складними клієнтами

Тренінг

6

Клієнтоорієнтованість

Тренінг

7

Подолання заперечень під час продажів

Тренінг

8

Конструктивне вирішення конфліктних ситуацій

Тренінг

9

Управління складними ситуаціями взаємовідносин

Тренінг

10

Розвиток навичок особистісного та переконливого впливу

Тренінг

11

Продаж складних продуктів та рішень

Тренінг

12

Консультативні продажі

Тренінг

Всі курси по темі «Комунікативні тренінги і тренінги в галузі продажів»

21. Розвиток і вдосконалення управлінських компетенцій

Назва курсу

Форма навчання

1

Прийняття та реалізація управлінських рішень

Тренінг

2

Конфлікт-менеджмент

Тренінг

3

Особиста ефективність керівника

Тренінг

4

Коучінг  під час управління персоналом

Тренінг

5

Управління в умовах змін

Тренінг

6

Управлінські навички

Тренінг

7

Драйв-менеджмент

Тренінг

8

Розвиток компетенцій стратегічного мислення

Тренінг

9

Резонансне лідерство

Тренінг

10

Взаємодія між підрозділами

Тренінг

11

Управління проектами

Тренінг

12

Результативне проведення нарад та зібрань

Тренінг

Всі курси по темі «Розвиток і вдосконалення управлінських компетенцій»

22. Тренінги спеціальних компетенцій

Назва курсу

Форма навчання

1

Тренінг стратегічності (розвиток стратегічного мислення та стратегічної компетенції)

Тренінг

2

Розвиток креативного мислення

Тренінг

3

Розвиток емоційного інтелекту

Тренінг

4

Тренінг особистої ефективності

Тренінг

5

Розвиток професійної та особистої впевненості

Тренінг

6

Фінанси для нефінансистів

Тренінг

7

Майстерність донесення думок

Тренінг

8

Тренінг для тренерів

Тренінг

9

Тренінг мотивації та наснаги

Тренінг

Всі курси по темі «Тренінги спеціальних компетенцій»

23. Проведення ділових ігор для оцінки, мотивації та розвитку персоналу

Назва курсу

Форма навчання

1

Брайн-штормінг  у ігровому форматі щодо створення покрокового плану досягнення бізнес-мети для ТОПів, керівників, команди, створеної з керівника та підлеглих

Ділова гра

2

Стратегічна сесія у ігровому форматі «Назад у майбутнє» для ТОПів, керівників щодо створення плану досягнення цілей компанії з періодом реалізації 6 місяців

Ділова гра

3

Ігрова технологія  «Продажі у форматі GROW» - для оцінки та розвитку навичок проведення переговорів та роботі з запереченнями, для загальної оцінки співробітників за 30 критеріями

Ділова гра

4

Ігрова технологія «Управління у форматі GROW» - для оцінки та розвитку навичок  постановки завдань, надання зворотного зв’язку та контролю викання, взаємодія з підлеглими

Ділова гра

5

Ігрова технологія «Втеча за 100 хвилин» - оціночний, командоутворюючий квест-рум

Ділова гра

6

Практикум щодо складання покрокового плану досягнення мети

Ділова гра

Всі курси по темі «Проведення ділових ігор для оцінки, мотивації та розвитку персоналу»

24. Мови програмування і графічні редактори

Назва курсу

Форма навчання

1

Мова програмування Python

Очна

2

Основи мов програмування HTML/CSS

Очна

3

Мова програмування PHP

Очна

4

Основи мови програмування Javascript

Очна

5

Сучасний WEB-дизайн

Очна

6

Основи роботи в Photoshop

Очна

7

Основи роботи в Illustrator

Очна

Всі курси по темі «Мови програмування і графічні редактори»

25. Кібербезпека

Назва курсу

Форма навчання

1

Кібербезпека та технічний захист інформації
(Початковий рівень)

Очна

2

Кібербезпека та технічний захист інформації
(Середній рівень)

Очна

3

Кібербезпека та технічний захист інформації
(Вищій рівень)

Очна

Всі курси по темі «Кібербезпека»

27. Системи кабельного телебачення

28. Телефонна мережа

Назва курсу

Форма навчання

1

Основи побудови систем управління телекомунікаційними мережами операторського рівня

Очна, Дистанційна

2

Принципи побудови мереж операторів зв'язку

Очна, Дистанційна

3

Основи управління і налаштування обладнання систем передачі даних, відео та голосу

Очна, Дистанційна

4

Методи і способи настройки, тестування і вимірювання параметрів і характеристик трактів систем передачі даних

Очна, Дистанційна

5

Визначення архітектури транспортної мережі відповідно до свого призначення (сільська, міська, або магістральна)

Очна, Дистанційна

6

Основні напрямки розвитку та принципи побудови транспортних мереж

Очна, Дистанційна

7

Основні технічні дані волоконно-оптичних кабелів і кабелів з мідними жилами, лінійно кабельне обладнання

Очна, Дистанційна

8

Основи IPv4 адресації і маршрутизації

Очна, Дистанційна

9

Принципи побудови комп'ютерних мереж

Очна, Дистанційна

10

Принципи побудови мереж на основі обладнання SDH WDM

Очна, Дистанційна

11

Принципи програмного керування транспортними мережами (система управління елементами мережі)

Очна, Дистанційна

12

Застосування технології xDSL, GPON, Wi-Fi для побудови мереж доступу

Очна, Дистанційна

13

Застосування технології VDSL, GPON, Wi-Fi для побудови мереж доступу

Очна, Дистанційна

14

Технічна експлуатація систем і комплексів традиційної телефонії

Очна, Дистанційна

15

Мережі доступу по мідному кабелю

Очна, Дистанційна

16

Методологія розробки завдання на проектування об'єктів будівництва, реконструкції та технічного переобладнання мереж зв'язку

Очна, Дистанційна

17

Технічна експлуатація основного обладнання IP-телефонія

Очна, Дистанційна

Всі курси по темі «Телефонна мережа»

29. Python

Назва курсу Форма навчання
1 Python. Просунутий курс (SCRIPT-003) Очна

Всі курси по темі «Python»

Записатися на курси прямо зараз:

Заповніть форму:

Невірне введення

Невірне введення

Невірне введення

Невірне введення

Невірне введення

Або зверніться до менеджера:

Вікторія Пентюх

Вікторія Пентюх

Керівник навчального центру

Вікторія Пентюх

Керівник навчального центру

+380 44 323 8888

+380 67 829 5921

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

На сьогоднішній день тренерський склад DEPS на регулярній основі проводить навчання по більш ніж 100 напрямках в області телекомунікаційних та інформаційних систем.

 

Ми приєдналися до бойкоту російської та білоруської продукції. Слава Україні!

We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!!

прапор України