+380 44 323 88 88
вул. Маричанська, 18,
м. Київ, 03040, Україна
Написати нам

Каталог курсів

1 Телефонна мережа

Назва курсу

Форма навчання

1

Основи побудови систем управління телекомунікаційними мережами операторського рівня

Очна, Дистанційна

2 Принципи побудови мереж операторів зв’язку

Очна, Дистанційна

3 Основи управління та налаштування обладнання систем передавання даних, відео и голосу

Очна, Дистанційна

4 Методи та способи налаштування, випробувань та вимірювань параметрів й характеристик трактів систем передавання даних

Очна, Дистанційна

5 Визначення архітектури транспортної мережі в залежності від її призначення (сільська, міська або магістральна)

Очна, Дистанційна

6 Основні напрями розвитку та принципи побудови транспортних мереж

Очна, Дистанційна

7 Основні технічні дані волоконно-оптичних кабелів и кабелів з мідними провідниками, лінійно-кабельне обладнання

Очна, Дистанційна

8 Основи IPv4 адресації та маршрутизації

Очна, Дистанційна

9 Принципи побудови комп’ютерних мереж

Очна, Дистанційна

10 Принципи побудови мереж на основі обладнання SDH WDM

Очна, Дистанційна

11 Принципи програмного управління транспортними мережами (системи управління елементами мережі)

Очна, Дистанційна

12 Застосування технологій xDSL, GPON, WIFI для побудови мереж доступу

Очна, Дистанційна

13 Застосування технологій VDSL, GPON, WIFI для побудови мереж доступу

Очна, Дистанційна

14 Технічна експлуатація систем та комплексів традиційної телефонії

Очна, Дистанційна

15 Технічна експлуатація основного обладнання IP-телефонії

Очна, Дистанційна

16 Мережі доступу по мідному кабелю

Очна, Дистанційна

17 Методологія розробки завдання на проектування об’єктів будівництва , реконструкції та  технічного переоснащення мереж зв’язку

Очна, Дистанційна

2 Мережі широкосмугового доступу

Назва курсу

Форма навчання

1 Побудова мультисервісних мереж широкосмугового доступу

Очна, Дистанційна

2 Первісне конфігурування  DSLAM Huawei

Очна, Дистанційна

3 Підключення та налаштування клієнтського ADSL модему

Очна

4 Принципи ефективного управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі під час надання послуг користувачам

Очна

3 Технології пакетних мереж

Назва курсу

Форма навчання

1 Основи мереж Ethernet

Очна, Дистанційна

2 Забезпечення відмовостійкості в мережах Ethernet

Очна, Дистанційна

3 Протокол маршрутизації BGP

Очна, Дистанційна

4 Якість обслуговування в IP-мережах

Очна, Дистанційна

5 Введення в технологію MPLS

Очна, Дистанційна

6 Управління якістю обслуговування в MPLS (MPLS TE)

Очна, Дистанційна

7 Використання MPLS для створення віртуальних мереж (MPLS VPN)

Очна, Дистанційна

8 Введення в IPv6

Очна, Дистанційна

9 Оцінка впливу синхронізації на мережеві ресурси мультисервісної макромережі на рівнях доступу, агрегації та ядра мережі

Очна, Дистанційна

10 Обслуговування, налаштування комутаторів доступу  різних виробників

Очна, Дистанційна

11 Експлуатація обладнання мережі з комутацією пакетів

Очна, Дистанційна

4 Linux і UNIX

Назва курсу

Форма навчання

1 Основи Debian Linux

Очна, Дистанційна

2 Основи Linux CentOS

Очна, Дистанційна

3 Основи RedHat Linux

Очна, Дистанційна

4 Основи OS FreeBSD

Очна, Дистанційна

5 Створення web-сервера на базі Linux

Очна, Дистанційна

6 Побудова поштової системи на базі Linux

Очна, Дистанційна

7 Адміністрування серверу MySQL

Очна, Дистанційна

8 Організація резервного копіювання на базі Linux

Очна, Дистанційна

9 Система моніторингу Nagios

Очна, Дистанційна

10 Побудова відмовостійких кластерів на базі Linux

Очна, Дистанційна

11 Побудова серверу DNS на основі Linux

Очна, Дистанційна

12 Побудова відомчої АТС на базі Asterisk

Очна, Дистанційна

13 Написання скриптів на мові Shell

Очна, Дистанційна

5 Cisco

Назва курсу

Форма навчання

1 Початкове конфігурування маршрутизаторів Cisco

Очна, Дистанційна

2 Початкове конфігурування комутаторів Cisco

Очна, Дистанційна

3 Налаштування протоколу OSPF на маршрутизаторах Cisco

Очна, Дистанційна

4 Налаштування протоколу BGP на маршрутизаторах Cisco

Очна, Дистанційна

5 Забезпечення відмовостійкості мереж Ethernet на основі обладнання Cisco

Очна, Дистанційна

6 Обладнання доступу ЛОМ в Internet за допомогою обладнання Cisco

Очна, Дистанційна

7 Створення IPSec VPN за допомогою обладнання Cisco

Очна, Дистанційна

8 Застосування Cisco Communication Manager Express для IP-телефонії

Очна, Дистанційна

9 Застосування Cisco Unified Communication Manager для IP-телефонії

Очна, Дистанційна

10

ICND1

Очна, Дистанційна

11

ICND2

Очна, Дистанційна

6 Juniper

Назва курсу

Форма навчання

1 Введення в операційну систему JUNOS.

Очна, Дистанційна

2 Початкове конфігурування маршрутизаторів Juniper (JRE).

Очна, Дистанційна

3 Розширене конфігурування маршрутизаторів Juniper (JIR)

Очна, Дистанційна

7 Huawei

Назва курсу

Форма навчання

1 Конфігурування комутаторів Huawei

Очна, Дистанційна

2 Забезпечення відмовостійкості мереж Ethernet на основі комутаторів Huawei

Очна, Дистанційна

3 Налаштування протоколів маршрутизації на Huawei

Очна, Дистанційна

8 MikroTik

Назва курсу

Форма навчання

1 Початкове конфігурування маршрутизаторів Mikrotik

Очна, Дистанційна

2 Поглиблене конфігурування маршрутизаторів Mikrotik

Очна, Дистанційна

9 Системи віртуалізації

Название курса

Форма обучения

1 Введення в систему віртуалізації ESXI

Очна, Дистанційна

2 Введення в систему віртуалізації kvm

Очна, Дистанційна

3 Введення в систему віртуалізації hyper-v

Очна, Дистанційна

10 Удосконалення мовних навичок

Назва курсу

Форма навчання

1 Ділова українська мова. Етика і тактика ділового спілкування.

Очна

2 Англійська мова в усіх аспектах (елементарний рівень, Elementary).

Очна

3 Англійська мова в усіх аспектах (середній рівень, Pre-Intermediate).

Очна

4 Англійська мова в усіх аспектах (вищий рівень, Upper-Intermediate).

Очна

5 Ділова (бізнес) англійська мова.

Очна

6 Технічна англійська мова.

Очна

11 Протидія технічним засобам розвідки

Назва курсу

Форма навчання

1 Виявлення закладних пристроїв

Очна

2 Оцінювання захищеності інформації. Атестація комплексів ТЗІ

Очна

3 Оцінювання захищеності інформації. Експертні оцінювання у сфері ТЗІ

Очна

12 Управління проектами

Назва курсу

Форма навчання

1 Управління проектами з використанням MS Project 2010

Очна

13 Інтегрований пакет MS Office

Назва курсу

Форма навчання

1 Аналіз та візуалізація даних в MS Excel 2010

Очна

2 Робота з електронними таблицями MS Excel 2010

Очна

3 Робота в текстовому редакторі MS Word 2010

Очна

4 Створення презентацій в MS Power Point 2010

Очна

14 Управління персоналом

Назва курсу

Форма навчання

1 Сучасні інструменти управління діяльністю структурного підрозділу

Тренінг

2 Удосконалення управлінських компетенцій сучасного керівника

Тренінг

3 Майстерність публічних виступівРобота на відеокамеру

Тренінг

4 Управління цілями – як сучасний підхід в менеджменті

Тренінг

5 Психотехнологія управління персоналом

Тренінг

6 Управління ефективністю підлеглих через мотивацію

Тренінг

7 Проведення ефективної презентації

Тренінг

8 Побудова корпоративної культури в компанії

Тренінг

9 Майстерність ведення ділових переговорів

Тренінг

10 Майстерність управління часом

Тренінг

11 Ставлення завдань та способи досягнення цілей

Тренінг

12 Майстерність делегування повноважень. Зони відповідальності

Тренінг

13 Маніпуляції співрозмовником на ділових переговорах – шлях до Вашого успіху

Тренінг

15 Бізнес

Назва курсу

Форма навчання

1 Яскрава самопрезентація

Тренінг

2 Активні продажі

Тренінг

3 Розвиток лояльності клієнтів

Тренінг

4 Як подвоїти річний дохід

Тренінг

5 Управління продажем

Тренінг

6 Техніка ефективного продажу по телефону

Тренінг

7 Майстерність успішних продажів

Тренінг

8 Економічна безпека господарської діяльності підприємств

Очна

9 Створення та розвиток власного бізнесу

Очна

16 Базові інженерні курси

Назва курсу

Форма навчання

1 Архітектура комп’ютерів

Очна

2 Обчислювальні  методи з  елементами програмування на  MatLab

Очна

3 Імітаційне моделювання з елементами програмування на  MatLab

Очна

4 Програмування  на алгоритмічній мові MatLab

Очна

5 Теорія ризиків. Управління ризиками

Очна

6 Вища математика

Очна

7 Теорія ймовірностей та математична статистика

Очна

8 Дискретна математика

Очна

9 Теорія оптимізації

Очна

10 Основи мікроелектроніки.

Очна

11 Мікроконтролери AVR. Основи побудови та програмування.

Очна

12 Робототехніка з використанням Arduino.

Очна

17 Комуникатівні тренінги та тренінги у галузі продажів

Назва курсу

Форма навчання

1 Ефективні переговори з ключовими клієнтами Тренінг
2 Складні переговори Тренінг
3 Продажі та переговори В2В Тренінг
4 Базовий тренінг з продажів Тренінг
5 Техніки спілкування зі складними клієнтами Тренінг
6 Клієнтоорієнтованість Тренінг
7 Подолання заперечень під час продажів Тренінг
8 Конструктивне вирішення конфліктних ситуацій Тренінг
9 Управління складними ситуаціями взаємовідносин Тренінг
10 Розвиток навичок особистісного та переконливого впливу Тренінг
11 Продаж складних продуктів та рішень Тренінг
12 Консультативні продажі Тренінг

18 Розвиток та удосконалення управлінських компетенцій

Назва курсу

Форма навчання

1 Прийняття та реалізація управлінських рішень Тренінг
2 Конфлікт-менеджмент Тренінг
3 Особиста ефективність керівника Тренінг
4 Коучінг  під час управління персоналом Тренінг
5 Управління в умовах змін Тренінг
6 Управлінські навички Тренінг
7 Драйв-менеджмент Тренінг
8 Розвиток компетенцій стратегічного мислення Тренінг
9 Лідерство Тренінг
10 Взаємодія між підрозділами Тренінг
11 Управління проектами Тренінг
12 Результативне проведення нарад та зібрань Тренінг

19 Тренінги спеціальних компетенцій

Назва курсу

Форма навчання

1 Тренінг стратегічності (розвиток стратегічного мислення та стратегічної компетенції) Тренінг
2 Розвиток креативного мислення Тренінг
3 Розвиток емоційного інтелекту Тренінг
4 Тренінг особистої ефективності Тренінг
5 Розвиток професійної та особистої впевненості Тренінг
6 Фінанси для нефінансистів Тренінг
7 Майстерність донесення думок Тренінг
8 Тренінг для тренерів Тренінг
9 Тренінг мотивації та наснаги Тренінг

20 Проведення ділових игор для оцінки, мотивації та розвитку персоналу

Назва курсу

Форма навчання

1 Брайн-штормінг  у ігровому форматі щодо створення покрокового плану досягнення бізнес-мети для ТОПів, керівників, команди, створеної з керівника та підлеглих Ділова гра
2 Стратегічна сесія у ігровому форматі «Назад у майбутнє» для ТОПів, керівників щодо створення плану досягнення цілей компанії з періодом реалізації 6 місяців Ділова гра
3 Ігрова технологія  «Продажі у форматі GROW» - для оцінки та розвитку навичок проведення переговорів та роботі з запереченнями, для загальної оцінки співробітників за 30 критеріями Ділова гра
4 Ігрова технологія «Управління у форматі GROW» - для оцінки та розвитку навичок  постановки завдань, надання зворотного зв’язку та контролю викання, взаємодія з підлеглими Ділова гра
5 Ігрова технологія «Втеча за 100 хвилин» - оціночний, командоутворюючий квест-рум Ділова гра
6 Практикум щодо складання покрокового плану досягнення мети Ділова гра

21 Мови програмування та графічні редактори

Назва курсу Форма навчання
1 Мова програмування Python Очна
2 Основи мов програмування HTML/CSS Очна
3 Мова програмування PHP Очна
4 Основи мови програмування Javascript Очна
5 Сучасний WEB-дизайн Очна
6 Основи роботи в Photoshop Очна
7 Основи роботи в Illustrator Очна

22 Кібербезпека

Назва курсу Форма навчання
1 Кібербезпека та технічний захист інформації
(Початковий рівень)
Очна
2 Кібербезпека та технічний захист інформації
(Середній рівень)
Очна
3 Кібербезпека та технічний захист інформації
(Вищій рівень)
Очна

23 Побудова та технічна експлуатація ВОЛЗ

Назва курсу

Форма навчання

1 Побудова ВОЛЗ Очна, Дистанційна
2 Технічна експлуатація ВОЛЗ Очна, Дистанційна
3 Експлуатація активного обладнання  GEPON Очна
4 Експлуатація активного обладнання  GPON Очна
5 Експлуатація мережі GEPON Очна
6 Експлуатація мережі GPON Очна

DU Побудова моніторингу обладнання MikroTik на базі DUDE

DU Побудова моніторингу обладнання MikroTik на базі DUDE

20 жовтня 2018 Каталог курсів

Мета цього курсу це отримання слухачем знань, які потрібні для побудови моніторингу обладнання MiktoTik на базі DUDE. Протягом цього курсу ви навчитеся встановлювати базу The Dude , проводити базові налаштування і моніторинг параметрів, SNMP, SMS, OID. Також навчитеся управлінню RouterOS.

 

Тема

Всього Академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

1

Введення та знайомство з The Dude

2

2

2

Установка і базові настройки The Dude

2

1

1

3

Карти і об'єкти, моніторинг базових параметрів

2

1

1

4

Моніторинг параметрів, SNMP, MIB, OID

2

1

1

5

Функції та зонди

2

1

1

6

Сповіщення The Dude по E-mail, SMS, Telegram

2

1

1

7

Вкладені карти і агенти The Dude

2

1

1

8

Управління RouterOS, централізоване оновлення і BackUp

2

1

1

РАЗОМ:

16

9

7

Junos Intermediate Routing

Junos Intermediate Routing

20 жовтня 2018 Каталог курсів

Основною метою курсу є забезпечення слухача інформацією про статичну маршрутизацію, балансування навантаження, про зміну процесу обробки трафіку за допомогою фільтрів, про  протоколи маршрутизації OSPF і BGP, тунелювання IP-трафіку і забезпечення надійності. Також слухачі отримають навички контролю за роботою обладнання і зможуть отримати навички конфігурації і моніторингу програмного забезпечення Junos.

п/п

 

Тема

 

Всього Академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

1

Статична маршрутизація

2

1

1

2

Балансування навантаження і фільтрація трафіку

3

1

2

3

Протокол OSPF

2

1

1

4

Протокол BGP

2

1

1

5

Тунелювання IP-трафіку

2

1

1

6

Забезпечення надійності

3

2

1

7

Протоколи IPv6 / IS-IS / RIP

2

1

1

 

РАЗОМ:

16

8

8

Виявлення закладних пристроїв

Виявлення закладних пристроїв

20 жовтня 2018 Каталог курсів

Мета курсу надати/оновити знання та сформувати/вдосконалити вміння слухачів для професійної діяльності з виявлення закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності. Навчитися організовувати (планувати) заходи з виявлення закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності:

 • розробляти методику пошуку закладних пристроїв;
 • здійснювати роботи з виявлення закладних пристроїв;
 • користуватися засобами (пристроями) виявлення закладних пристроїв;
 • оформляти звітні (підсумкові) документи за результатами робіт з виявлення закладних пристроїв.

п/п

 

Тема

Всього

 Академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

1

 

Організаційно-правові засади технічного захисту інформації

12

12

 

2

 

Технічні канали витоку інформації

12

8

4

 

3

 

Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

12

4

8

 

4

 

Захист інформації, що озвучується на об’єктах інформаційної діяльності

12

6

6

 

5

 

Основні види закладних пристроїв та їх демаскуючі ознаки

12

4

8

 

6

 

Способи (методи) та засоби виявлення закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності

12

2

10

РАЗОМ:

72

36

36

Експлуатація активного обладнання GPON

Експлуатація активного обладнання GPON

19 жовтня 2018 Каталог курсів

Метою курсу є набуття знань щодо використання технології GPON. Набуття практичних навичок конфігурування OLT і ONU пристроїв виробництва Huawei.

п/п

 

                    Тема

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

    1

 

Основи технології GPON

 

              2

 

       1

 

       1

 

    2

 

Модельний ряд OLT пристроїв виробництва Huawei

 

              2

 

       1

 

       1

 

    3

 

Модельний ряд ONT/ONU пристроїв виробництва Huawei

 

              2

 

       1

 

       1

 

    4

 

Початкове конфігурування OLT пристроїв Huawei на базі платформи MA5600

 

              2

 

       1

 

       1

 

    5

 

Експлуатація OLT пристроїв Huawei

 

              3

 

       1

 

       2

 

    6

 

Налаштування GPON на OLT Huawei MA5600x

 

              3

 

       1

 

      2

 

    7

 

Конфігурування пристроїв Huawei ONU

 

              2

 

     

 

       2

   

                  РАЗОМ:

 

              16

 

       6

 

       10

Експлуатація мережі GEPON

Експлуатація мережі GEPON

19 жовтня 2018 Каталог курсів

Метою курсу є вивчення технології GEPON та її використання для побудови мережі доступу, та також ми розглянемо кінцеве обладнання PON, пасивні оптичні розгалужувачі, методики проектування та розрахунку GEPON мереж, архітектуру мережі GEPON на обладнанні Huawei, переваги та недоліки технології GEPON.

п/п

 

                    Тема

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

   1       

 

Загальні поняття про технології оптичного доступу (FTTx)

                  3

       2

       1

 

  2       

 

Технологія GEPON та її використання для побудови мережі доступу

                  3

       1

       2

 

   3      

 

Кінцеве обладнання PON

                  2

       1

       1

 

   4       

 

Пасивні оптичні розгалужувачі

                  2

       1

       1

 

   5      

 

Методика проектування та розрахунку GEPON мереж

                  2

       1

       1

 

   6       

 

Переваги та недоліки технології GEPON

                  2

       1

       1

 

   7       

 

Загальний порівняльний аналіз різних технологій мереж доступу

                  2

       1

       1

                          РАЗОМ:

                 16

       8

       8

Експлуатація обладнання мережі з комутацією

Експлуатація обладнання мережі з комутацією

19 жовтня 2018 Каталог курсів

По завершенню цієї програми, учасники  придбають знання з початкового конфігурування та моніторингу маршрутизаторів Cisco, Huawei, Juniper. Також придбають практичні навички з конфігурування маршрутизаторів Cisco, Huawei, Juniper.

п/п

 

                    Тема

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

  1

 

Основи IP-мереж

 

                     3

 

      2

 

       1

 

  2

Початкове конфігурування та моніторинг маршрутизаторів Cisco

 

                     2

 

       1

 

      1

 

  3

Настроювання маршрутизації на маршрутизаторах Cisco

 

                     3

 

       1

 

       2

 

  4

Початкове конфігурування та моніторинг маршрутизаторів Huawei

 

                     2

 

      1

 

       1

 

  5

Початкове конфігурування та моніторинг маршрутизаторів Juniper

 

                     2

 

       1

 

      1

 

  6

Настроювання маршрутизації для маршрутизаторів Juniper

 

                     4

 

       2

 

       2

 

 

 

                    РАЗОМ:

 

                     16

 

       8

 

       8

Експлуатація цифрових радіорелейних станцій виробництва ALCOMA

Експлуатація цифрових радіорелейних станцій виробництва ALCOMA

19 жовтня 2018 Каталог курсів

Метою курсу є отримання знань щодо принципів організації радіорелейного зв'язку; правил обладнання заземлення і блискавкозахисту РРС; норм на експлуатаційні параметри РРЛ; правил техніки безпеки при інсталяції і експлуатації; періодичність і зміст регламентних робіт. Також набуття навичок виконувати: інсталяцію антен з інтегрованим приймально-передавальним СВЧ-обладнанням і внутрішніх блоків; налаштування та контроль параметрів РРС, діагностику РРЛ при виникненні несправностей; технічне обслуговування РРЛ.

п/п

 

                    Тема

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

  1

 

Основи радіорелейного зв'язку

              3

        3

       

 

  2

 

Технічні принципи побудови сучасних радіорелейних систем передачі

              4

        2

        2

 

  3

 

Додаткове технологічне і мультиплексорне обладнання

              3

        1

        2

 

  4

 

Інсталяція, конфігурування та експлуатація радіорелейних систем

              4

        2

        2

 

  5

 

Налаштування та ввід до експлуатації радіорелейної лінії  MP 400/360/165

              4

        2

        2

 

  6

 

Експлуатація та технічне обслуговування радіорелейної лінії

              3

        1

        2

 

  7

 

Самостійне відпрацювання практичних завдань по інсталяції, конфігурації і експлуатації РРЛ

              3

       

        3

                   РАЗОМ:

            24

        11

       13

Курс Cisco 1

Курс Cisco 1

20 жовтня 2018 Каталог курсів

Метою першої частини курсу є ознайомлення слухача з різними компонентами, архітектурою та структурою комп’ютерних мереж. Також можна буде ознайомитися та більш детально розглянути принципи ІР-адресації, концепції Ethernet, а також середовища та операцій передачі даних. Слухачам буде надана можливість побудувати прості локальні мережі, виконати базову конфігурацію на комутаторах та маршрутизаторах, реалізувати схему ІР-адресації.

В другій частині курсу слухач отримає більш детальну інформацію: як створити базову конфігурацію маршрутизатора та комутатора. Також буде можливість самому навчитись конфігурувати та усувати несправності маршрутизаторів та комутаторів, а також вирішувати загальні питання в Single-Area та Multiarea OSPF, в віртуальних локальних мережах, маршрутизації між VLAN в IPv4 та IPv6 мережах.

В третій частині курсу ви навчитесь створювати розширену конфігурацію маршрутизатора та комутатора, а також використовувати протоколи OSPF, EIGRP, STP та VTP в IPv4 і IPv6 мережах.

Метою останнього курсу буде:

 • навчитись проектувати ієрархічну мережу;
 • підключатися до глобальної мережі;
 • освоїти з’єднання «Point-to-Point»;
 • перетворення IPv4;
 • налагодження та моніторинг мережі.

п/п

 

Тема

Всього академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

1.1

Вивчення мережевої архітектури

1

1

1.2

Налаштування мережевої операційної системи

2

1

1

1.3

Мережеві протоколи і комунікації

1

1

1.4

Побудова мереж доступу.

2

1

1

1.5

Протоколи Ethernet

2

1

1

1.6

Протоколи мережевого рівня

2

1

1

1.7

IP-адресація

2

1

1

1.8

Побудова підмереж в IP-мережах

2

1

1

1.9

Транспортний рівень

2

1

1

1.10

Протоколи прикладного рівню

2

1

1

1.11

Створення локальних мереж

2

1

1

2.1

Концепція маршрутизації

2

1

1

2.2

Статична маршрутизація

2

1

1

2.3

Динамічна маршрутизація

2

1

1

2.4

Організація VLAN

2

1

1

2.5

Конфігурація комутатора

1

1

2.6

Мережі VLAN

2

1

1

2.7

Налаштування DHCP, опції і конфігурація

2

1

1

2.8

Робота NAT в IPv4

1

1

1

2.9

Виявлення, управління і обслуговування пристроїв

2

2

РАЗОМ:

36 18 18

-

п/п

 

Тема

Всього академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

3.1

Проектування комп’ютерної мережі

4

2

2

3.2

Масштабування VLAN

2

1

1

3.3

Усунення петель в топології довільної мережі Ethernet

2

1

1

3.4

Технологія EtherChannel та HSRP

2

1

1

3.5

Особливості протоколу маршрутизації EIGRP

2

1

1

3.6

Налагодження та усунення неполадок EIGRP

2

1

1

3.7

Протокол динамічної маршрутизації OSPF

2

1

1

3.8

Налагодження та усунення неполадок OSPF

2

1

1

4.1

Концепції WAN

2

1

1

4.2

З'єднання «точка-точка»

2

1

1

4.3

Протоколи PPPoE / VPNs / GRE / eBGP

2

1

1

4.4

Списки контролю доступу

2

1

1

4.5

Мережева безпека і моніторинг

3

1

2

4.6

Набір методів для управління ресурсами пакетних мереж

2

1

1

4.7

Еволюція мережі

2

1

1

4.8

 Пошук та усунення несправностей

3

1

2

РАЗОМ:

36

17

19

Introduction to the Junos Operating System

Introduction to the Junos Operating System

20 жовтня 2018 Каталог курсів

Цей курс надає слухачам знання, необхідні для роботи з операційною системою Junos та налаштування пристроїв Junos. Курс містить короткий огляд сімейства пристроїв Junos та розглядає основні архітектурні компоненти програмного забезпечення. Основні теми включають в себе варіанти інтерфейсу користувача з важким фокусом на інтерфейсі командного рядка (CLI), завдання конфігурації, які зазвичай пов'язані з початковим налаштуванням пристроїв. Далі курс включає в себе основні знання про маршрутизацію та приклади конфігурування, включаючи загальні концепції маршрутизації, політику маршрутизації та фільтри брандмауера. Завдяки демонстраціям і практичним лабораторіям слухачі отримають досвід у налаштуванні та моніторингу ОС Junos і моніторингу основних операцій з пристроєм.

п/п

 

Тема

 

Всього

Академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

1

Основи операційної системи Junos

2

1

1

2

Параметри інтерфейсу користувача: CLI Junos

2

1

1

3

Параметри інтерфейсу користувача: J-Web-інтерфейс

2

1

1

4

Початкова конфігурація

1

1

5

Вторинна конфігурація системи

1

1

6

Моніторинг та технічне обслуговування

3

1

2

7

Приклади конфігурації інтерфейсу

1

1

8

Основи маршрутизації

2

1

1

9

Політика маршрутизації

2

2

10

Фільтри брандмауера

2

1

1

11

Огляд можливостей CoS (Class of Service)

2

1

1

12

Процедури JTAC

1

1

13

Концепції безпеки Juniper

1

1

14

Основи IPv6

2

1

1

РАЗОМ:

24

12

12

Адміністрування роутерів мікротік

Адміністрування роутерів мікротік

20 жовтня 2018 Каталог курсів

Цей курс розрахований для мережевих інженерів, які починають  роботу з обладнанням Mikrotik і прагнуть поглибити свої знання; ІТ директорів ,бажаючих отримати уявлення про можливості обладнання RouterBOARD і операційної системи RouterOS, і менеджерів з продажу обладнання Mikrotik. По закінченню курсу Ви будете впевнено налаштовувати маршрутизатор для надання сервісів клієнтам, виконувати діагностику і усувати несправності.

 

Тема

Всього Академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

1

RouterOS і RouterBoard

4

4

 

2

ARP і DHCP

4

2

2

3

Об'єднання інтерфейсів (Bridging)

4

2

2

4

Статична маршрутизація

4

2

2

5

Бездротові мережі

4

2

2

6

Брандмауер (Firewall)

4

2

2

7

QoS (Quality of service)

3

1

2

8

PPP тунелі

3

1

2

9

Утиліти RouterOS

3

1

2

10

Мережева діаграма

3

1

2

 

РАЗОМ:

36

18

18

Експлуатація активного обладнання GEPON

Експлуатація активного обладнання GEPON

19 жовтня 2018 Каталог курсів

Метою курсу є набуття знань щодо використання технології GEPON. Придбання практичних навичок конфігурування OLT і ONU пристроїв виробництва Huawei.

п/п

 

                    Тема

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

    1

 

Основи технології GEPON

 

              2

 

       1

 

       1

 

    2

 

Модельний ряд OLT пристроїв виробництва Huawei

 

              2

 

       1

 

       1

 

    3

 

Модельний ряд ONT/ONU пристроїв виробництва Huawei

 

              2

 

       1

 

       1

 

    4

 

Початкове конфігурування OLT пристроїв Huawei на базі платформи MA5600

 

              2

 

       1

 

       1

 

    5

 

Експлуатація OLT пристроїв Huawei

 

              3

 

       1

 

       2

 

    6

 

Налаштування GEPON на OLT Huawei MA5600x

 

              3

 

       1

 

      2

 

    7

 

Конфігурування пристроїв Huawei ONU

 

              2

 

     

 

       2

   

                  РАЗОМ:

 

              16

 

       6

 

       10

Експлуатація ВОЛЗ

Експлуатація ВОЛЗ

19 жовтня 2018 Каталог курсів

Метою курсу є вивчення загальних положень метрологічного забезпечення будівництва та  експлуатації ВОЛЗ, основні об’єкти вимірювань на ВОЛЗ, види та методи вимірювань на ВОЛЗ, вимірювальна апаратура, калібрування засобів вимірювальної техніки.

п/п

 

                    Тема

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

     1

 

Компоненти лінійного тракту ВОЛЗ

 

                4

 

        2

 

        2

 

     2

 

Будівництво та приймання ВОЛЗ в експлуатацію.

 

                4

 

        2

 

        2

 

     3

 

Методи технічної експлуатації ВОЛЗ

 

                4

 

        2

 

        2

 

     4

 

Вимірювання на ВОЛЗ

 

                4

 

        2

 

        2

                      РАЗОМ:

 

              16

 

        8

 

        8

Експлуатація мережі на технології VDSL

Експлуатація мережі на технології VDSL

19 жовтня 2018 Каталог курсів

Метою курсу є вивчення технології xDSL та її використання для побудови мереж доступу, огляд технології VDSL / VDSL2.Огляд  кінцевого обладнання VDSL, особливостей проектування, розрахунку та обслуговування VDSL мереж. Також розглянемо її архітектуру на обладнанні Huawei HG630. Визначимо  переваги та недоліки технології VDSL.

п/п

 

                    Тема

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

   1

 

Технологія xDSL та її використання для побудови мереж доступу

                   3

       1

       2

 

   2

 

Огляд технології VDSL / VDSL2

                   2

       1

       1

 

   3

 

Кінцеве обладнання VDSL

                   3

       1

       2

 

   4

 

Особливості проектування, розрахунку та обслуговування VDSL мереж

                   3

       2

       1

 

   5

 

Архітектура мереж VDSL на обладнанні Huawei HG630

                   3

       1

       2

 

   6

 

Переваги та недоліки технології VDSL

                   2

       2

      

                      РАЗОМ:

                  16

       8

       8

Експлуатація цифрових радіорелейних станцій IP-20x виробництва Сeragon

Експлуатація цифрових радіорелейних станцій IP-20x виробництва Сeragon

19 жовтня 2018 Каталог курсів

Метою курсу є знання принципів організації радіорелейного зв'язку; правил обладнання заземлення і блискавкозахисту РРС; норми на експлуатаційні параметри РРЛ; правила техніки безпеки при інсталяції і експлуатації; періодичність і зміст регламентних робіт. Уміти виконувати: інсталяцію антен з інтегрованим приймально-передавальним СВЧ-обладнанням, а також внутрішніх блоків; налаштування та контроль параметрів РРС, діагностику РРЛ при виникненні несправностей; технічне обслуговування РРЛ.

п/п

 

                    Тема

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

  1

 

Основи радіорелейного зв'язку

              3

        3

       

 

  2

 

Технічні принципи побудови сучасних радіорелейних систем передачі

              4

        2

        2

 

  3

 

Зразки сучасного радіорелейного обладнання

              3

        1

        2

 

  4

 

Інсталяція радіорелейних систем

              4

        2

        2

 

  5

 

Налагодження та введення в експлуатацію радіорелейної лінії

              4

        2

        2

 

  6

 

Експлуатація та технічне обслуговування радіорелейної лінії

              3

        1

        2

 

  7

 

Самостійна відпрацювання учасниками тренінгу практичних завдань по інсталяції, конфігурування та експлуатації РРС

              3

       

        3

                   РАЗОМ:

            24

        11

       13

Курс CCNA Security

Курс CCNA Security

20 жовтня 2018 Каталог курсів

Мета курсу CCNA Security-  дати слухачу знання  та навички , необхідні для захисту мереж Cisco. CCNA Security  підкреслює основні технології безпеки, встановлення, виправлення неполадок та моніторинг мережевих пристроїв для забезпечення цілісності, конфіденційності та доступності даних та пристроїв та компетентності в технологіях, які Cisco використовує у своїй структурі безпеки.

Протягом курсу можна буде ознайомитися з основними технологіями та протоколами захисту мережі та мережевими загрозами .Також можна буде набути практичні навички щодо захисту мережі від хакерів та DDoS атак , щодо використання протоколів SNMP/NTP та ААА; впровадження технологій брандмауера; щодо безпеки кінцевих точок та 2-го рівня.

Однією із задач курсу буде розгляд криптографічних систем;конфіденційність ; алгоритмів шифрування; впровадження віртуальних приватних мереж та впровадження пристрою Adaptive Security Cisco.

Також можна буде навчитися керувати безпечною мережею , проводити тестування та випробування мережевої безпеки.

п/п

 

Тема

Всього

 Академічних годин

З них, за видами занять

ЛекціЇ

Практичні

1.1

Сучасні загрози безпеці мережі

1

1

1.2

Хмарні і віртуальні мережі

2

1

1

1.3

Мережеві загрози

1

1

1.4

Огляд топології мережі

1

1

1.5

Захист мережі

1

1

1.6

Види та напади DDoS-атак

2

1

1

1.7

Політика безпеки мережі

1

1

1.8

Framework NFP

1

1

2.1

Захист мережевих пристроїв

1

1

2.2

Захист доступу до пристрою

1

1

2.3

Призначення адміністративних ролей

1

1

2.4

Моніторинг та керування пристроями

2

1

1

2.5

Використання SNMP та NTP

2

1

1

2.6

Використання автоматизованих функцій безпеки

1

1

2.7

Захист контрольної площини

2

1

1

3.1

Протокол ААА(Authentication, Authorization, and Accounting)

2

1

1

3.2

Локальна аутентифікація AAA

1

1

3.3

Cерверний AAA

1

1

3.4

Аутентифікація на основі сервера AAA

1

1

3.5

Авторизація та обліковий запис на основі сервера AAA

2

1

1

4.1

Впровадження технологій брандмауера

2

1

1

4.2

Списки контролю доступу

2

1

1

4.3

Типи брандмауерів

1

1

4.4

Брандмауер зональної політики ZFW

1

1

5.1

Впровадження запобігання вторгнень

1

1

5.2

Характеристики технологій IPS/IDS

1

1

5.3

Підписи та впровадження IPS

2

1

1

6.1

Захист локальної мережі

2

1

1

6.2

Безпека кінцевих точок

2

1

1

6.3

Безпека 2-го  рівня

1

1

7.1

Криптографічні системи

2

1

1

7.2

Основна цілісність та автентичність

1

1

7.3

Конфіденційність та шифрування

1

1

7.4

Криптографія відкритого ключа

1

1

8.1

Впровадження віртуальних приватних мереж

2

1

1

8.2

Технологія VPN

2

1

1

8.3

IPsec VPN компоненти та операції

2

1

1

8.4

Впровадження VPN-сайтів ;IPsec-сайтів;сайтів із CLI.

2

1

1

8.5

Криптова карта

2

1

1

-

п/п

 

 

Тема

           Всього

 Академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

9.1

Впровадження пристрою Adaptive Security Cisco

2

1

1

9.2

Налаштування брандмауера ASA

2

1

1

9.3

Конфігурація брандмауера ASA

2

1

1

10.1

Розширений пристрій Adaptive Security Cisco

2

1

1

10.2

Диспетчер пристроїв безпеки ASA

2

1

1

10.3

Конфігурація ASA VPN

2

1

1

11.1

Керування безпечною мережею

2

1

1

11.2

Огляд політики безпеки

1

1

РАЗОМ:

72

35

37


 • Показати ще!
 • Каталог товарів
 • Системна інтеграція
 • Сервіс-центр
 • Послуги
 • Акції