КПК.2 «ПОЛІГРАФОЛОГ. СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ»

КПК.2 «ПОЛІГРАФОЛОГ. СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» розрахований як на новачків, так  і на практикуючих поліграфологів, що проводять психофізіологічні дослідження широкого профілю, в якості курсу підвищення кваліфікації.

Програма навчання:

 1. Історія розвитку психофізіологічної детекції брехні та поліграфа. Сучасний стан. Стандарти ASTM International: ASTM Е 52, E 2000-05, діючий стандарт ASTM E2064 - 00 (2014) стандартне керівництво щодо мінімальної базової освіті і навчанні осіб, залучених до виявлення прихованої інформації. Psychophysiological detection of deception (PDD). PDD Стандарти ASTM International Професійні ресурси American Polygraph Association (APA)-надалі АРА. Національний класифікатор України, класифікатор професій 003:2010, КОД КП 2144.2.
 2. Психологія. Фізіологія. Психофізіологія.
 3. Законодавство. Основні аспекти застосування поліграфа та діяльності поліграфолога. ASTM E2064 - 00 (2014). Порівняння законодавчої бази України з міжнародним законодавством у сфері застосування поліграфа. Права людини. Добровільна згода. Медична анкета. Оперативна Анкета (розслідування).
 4. Міжнародна практика та досвід використання поліграфа. Професійні ресурси. Основні напрямки використання поліграфа: розслідування, перевірки, кадрове забезпечення, судова та антикорупційна експертиза.
 5. Контроль якості тестування. Міжнародна практика. ASTM E2031 - 99 (2016)
 6. Стандарти практики навчання і тестування згідно стандартів ASTM International та відповідно ресурсів АРА. Polygraph quick reference guide. Професійна етика поліграфолога. Міжнародна та вітчизняна практика.
 7. Навчання та підготовка поліграфологів у США. Міжнародний досвід. Вимоги до посади в США. Стандарти навчання APA у сфері застосування поліграфа. Стандарти навчання: «Методики виявлення, мінімізації, локалізації і запобігання економічним, фінансовим, корупційним, правовим, кадровим, інформаційним ризикам із використанням поліграфа (детектора брехні) та супутніх профільних технологій і систем. Навчання, ліцензування і контроль якості поліграфологів».
 8. Курси підвищення кваліфікації поліграфологів США. Basic Polygraph Examiner Course, The basic polygraph examiner (400 hours) courseis approved and recognized by the American Polygraph Association. PCSOT Course. This 40-hour (10 hours per day) post-conviction sex offender testing (PCSOT) course is Міжнародний та вітчизняний досвід і практика. Стандарти ASTM International та програми сертифікованого курсу APA
 9. Наукові основи і засади проведення тестування. Основні концептуальні поняття, історія наукового тестування та статистичні методики, що застосовуються до оцінки надійності та обґрунтованості іспитів з використанням поліграфа. Області застосування психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа. Законодавство України у сфері застосування поліграфа. Порядок проведення. Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа.
 10. Ресурси АРА. Стандарти ASTM E2386 - 04 (2017); Правила прийняття рішень. Інтерпретація результатів. ASTM E2229 - 09 (2018). Термінологія. Meta-Analytic Survey of Criterion Accuracy of Validated Polygraph Standard Terminology Relating to Forensic Psychophysiology ASTM E2035-12 (2017)
 11. Поліграф. Спеціальне програмне забезпечення поліграфа. Принцип роботи, технічні характеристики, особливості програмного забезпечення, порівняльний аналіз. Виробники поліграфів: Рубікон, Lafayette, Axciton, Stoelting, Ресурси АРА: North American based Polygraph Instrument Manufacturers.
 12. Методи психофізіологічного дослідження. Правила конструювання форматів і питань тесту. Формати тестувань. Типи питань: N, SR, S, C, R. Структура тестів та формулювання питань. Поліграфологічні техніки: 1) ACQT; 2) POT (KPOT, SPOT); 3) UTAH, 4) AF MGQT, DLST, LEPET. Специфіка застосування.
 13. Перед-тестове інтерв'ю. Психофізіологічне дослідження. Після- тестова бесіда.
 14. Протидія. Основні ознаки та способи. Виявлення та знешкодження.
 15. Повний цикл конструювання тестів. Формати тестування. Структура тесту. Питання. Правила прийняття рішень. Інтерпретація результатів. ASTM E2229 - 09 (2018). Рапорт міжнародного зразку. Практика. 1) Проведення тестів: ACQT; KPOT, SPOT; CIT. 2) Структура тесту UTAH SINGLE ISSUE ZCT. Предмет тестування: крадіжка 000 грн. із сейфа. Аналіз, оцінка та інтерпретація отриманих результатів: (DI) (NDI) (SR) (NSR) (NO) (INC) (PNC). Рапорт міжнародного зразка.
 16. Аналіз і оцінка поліграми. Дихання: 1) Зменшення амплітуди 2) Прогресуюче зменшення амплітуди. 3) Апноє. 4) Зростання базової лінії. 5) Зміна ритму дихання. 6) Зміна співвідношення вдиху/видиху (будь зміни мінімум в 3 циклах) іRLL (зменшення довжини дихальної лінії); Шкіряно-гальванічна реакція або електродермальна активність (ЕДА): 1) Амплітуда (вертикальне зростання кривої); в разі рівності: 2) Тривалість (вторинна характеристика). 3) Складність реакції (вторинна характеристика). шкіри людини як психофізіологічний параметр; його використання в практиці психофізіологічного дослідження. Оптимальний «психофізіологічний коридор»; Кардіо: 1) Вертикальний зростання від базової діастолічної лінії. 2) Тривалість (вторинна характеристика). Правила прийняття рішення. Системи обрахунку. (ESS, 7p, Ліккена). ASTM E2324 - 04 (2017). PolyScore and Objective Scoring System (OSS-3). Практика. 1) Проведення тестів: AFMGQT V2: 4 RQs, DLST, LEPET 3RQs; 2) Структура тесту UTAH Предмет тестування: несанкціонована передача службової інформації. Аналіз, оцінка та інтерпретація отриманих результатів: (DI) (NDI) (SR) (NSR) (NO) (INC) (PNC). Quality control. Рапорт міжнародного зразку.
 17. Практичне застосування поліграфа (проведення тестування). Робоче місце поліграфолога. Використання методик, що рекомендуються при проведенні психофізіологічного дослідження в сфері конфліктології в українському соціумі (особливості ментальності при проведенні тестування). Кадровий менеджмент, розслідування, судова експертиза. Практична робота на поліграфах: Рубікон, Lafayette, Axciton, Stoelting, Аналіз процесу тестування, обрахунку та отриманих результатів. Підготовка висновків та Рапорту міжнародного зразку. Практика. 1) Проведення тестів: UTAH SINGLE ISSUE ZCT: Предмет тестування: крадіжка частини грошей із сейфа. Аналіз, оцінка та інтерпретація отриманих результатів: (DI) (NDI) (SR) (NSR) (NO) (INC) (PNC). 2) Проведення тестів: AFMGQT V2: 4 RQs. Предмет тестування: при прийомі на роботу. Рапорт.
 18. Особисте навчання та практичне тренування (самостійне, в парах: скринінг, імітовані злочини, розслідування, спеціальні тести) при спільному оцінюванню практики та результатів з інструктором. Аналіз та загальне обговорення особливостей, основних специфічних питань, та ймовірних помилок. Повний виробничий цикл: підготовка до тестування, проведення тестування, обрахунок та інтерпретація висновків. Рапорт. Формати тестів: UTAH SINGLE ISSUE ZCT, UTAH MGQT, FEDERAL ZCT, FEDERAL YOU PHASE (Bi-Zone), AFMGQT V1: 2 RQs, AFMGQT V1: 3 RQs, AFMGQT V1: 4 RQs, AFMGQT V2: 2 RQs, AFMGQT V2: 3 RQs, AFMGQT V2: 4 RQs, DLST/TES, LEPET 3RQs, LEPET 4RQs; Система підрахунку: EMPIRICAL SCORING SYSTEM (ESS). Практика: проведення контрольного тесту. Обрахунок Рапорт.
 19. Комплексний кваліфікаційний письмовий іспит. Під час оцінювання результатів перевіреної роботи визначаються вміння та навички щодо застосовувати одержаних професійних знань на практиці, враховується якість роботи і продуктивність праці, дотримання технологічної дисципліни та стандартів, правильність виконання виробничих прийомів, уміння користуватися методиками, форматами, системами підрахунку, ефективними методам організації і проведення тестування та поліграфом.

Після проходження курсу слухачі самостійно зможуть виявляти:

 • вчинення суб’єктом дослідження протиправних дій,
 • відкриття стосовно нього кримінального провадження;
 • участь у діяльності заборонених законом або судом громадських об’єднань;
 • розголошення відомостей, які є службовою інформацією;
 • правдивість інформації, сумніви щодо якої виникли під час проходження особою, яка претендує на призначення на посаду, співбесіди перед вступом на роботу.

В межах службових розслідувань (перевірок) зможуть:

 • підтверджувати або спростовувати раніше отримані поясненя;
 • правдивість відомостей, що надає особа, яка проходить перевірку;
 • виявляти можливість причетності суб’єкта дослідження до підготовки або вчинення протиправних дій;
 • визначати коло ймовірно причетних осіб до протиправних дій, обставини скоєння протиправних дій;
 • визначати механізм і спосіб здійснення протиправних дій;
 • визначати напрями здобуття доказів про підготовку або вчинення протиправних дій;
 • проводити дослідження за письмовим бажанням особи за допомогою психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа та спростувати наявні сумніви щодо правдивості наданої нею інформації;
 • оформлювати Рапорт міжнародного зразка.

Навчання проводить Сергій Казьмірук – викладач Навчального центру DEPS.

Тривалість курсу  – 10 днів (очно/ дистанційно), 72 академічних години

Вимоги до слухачів – вища освіта; сертифікат А1.КПК – попереднє проходження навчання за програмою  «А1.КПК – Поліграф. Інноваційні системи психологічного тестування».

По завершенню курсу слухачі отримують сертифікат про проходження курсу від Навчального центру DEPS.

Схожі курси:

Інші курси:

Ми приєдналися до бойкоту російської та білоруської продукції. Слава Україні!

We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!!

прапор України