Розвиток і вдосконалення управлінських компетенцій

Метою цього курсу є розвиток компетентності в прийнятті та реалізації управлінських рішень.

Завданнями цього курсу є:

  • Формування чіткого уявлення про структурований процес прийняття рішення.
  • Розвиток раціонального мислення і оптимального способу дій для досягнення результату.
  • Освоєння інструментів ефективного прийняття рішення на кожному етапі процесу.
  • Формування рішучості як психологічної якості керівника.
  • Освоєння інструментів планування і реалізації рішення.
  • Розвиток здатності до пошуку і прийняття нестандартних рішень в ситуаціях невизначеності.

Тема

Всього

 Академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

1

Прийняття та реалізація управлінських рішень в умовах змін як ключові мета-компетенції сучасного менеджера

1

1

2

Формула ефективного управлінського рішення. Позиція і компетенції менеджера в прийнятті ефективних управлінських рішень

1

1

3

Види управлінських рішень і методологія їх прийняття

1

1

4

Раціональне мислення і управління процесом прийняття раціональних управлінських рішень

1

1

5

Що таке проблема. Методи визначення проблем на етапі їх зародження. Правильне формулювання проблеми. Стан ясності і 5 перешкод на шляху його досягнення

1

1

6

Системне бачення причинно-наслідкових взаємозв'язків у виникненні проблеми. Оцінка серйозності проблеми та необхідності її розв'язання

1

1

7

Переклад проблеми в управлінське завдання. Критерії чітко поставленої управлінської завдання

1

1

8

Пошук варіантів рішення задачі.

1

1

9

Оцінка варіантів на основі об'єктивних критеріїв. Оцінка ризиків і вигод кожного з варіантів вирішення

1

1

10

Прийняття рішення. 7 ключових факторів ефективного управлінського рішення

1

1

11

5 ключових факторів реалізації управлінського рішення

1

1

12

Планування реалізації управлінського рішення

1

1

13

Управління процесом реалізації управлінських рішень

1

1

14

Корекція рішень в зв'язку зі змінами

1

1

15

Технологія прийняття групових рішень. Ролі при прийнятті рішень. Освоєння методу модерації.

1

1

16

Розвиток рішучості як психологічного якості керівника.

1

1

РАЗОМ:

16

8

8

Мета курсу - розвинути в учасників лідерський потенціал і сформувати здатності в розкритті потенціалу підлеглих; побудова позитивного емоційного клімату в колективі, формування культури високої ефективності.

Тема

Всього

 Академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

1

Природа резонансного лідерства. Що значить бути резонансним лідером

1

1

2

Складові резонансного лідерства: стиль лідерства, ситуація управління, співробітники

1

1

3

Емоційний інтелект як основа резонансного лідерства

1

1

4

Емоції як ключовий ресурс в управлінні

1

1

5

6 принципів емоційного інтелекту в менеджменті

1

1

6

4 області розвитку резонансного лідера і 4 ключові здатності емоційного інтелекту лідера

1

1

7

Самодіагностика умінь емоційно-інтелектуального лідера

1

1

8

Розвиток емоційного самосвідомості - розуміння власних емоцій і причин їх виникнення. Оволодіння словником емоцій. Види емоцій. Базові та складні емоції. Емоційні тони.

1

1

9

Формування стратегічного бачення і формулювання образу бізнес-результату на основі аналізу прибуткового ядра бізнесу

1

1

10

Емоційний банк відносин.

1

1

11

Співвідношення емоцій і управлінських завдань емоції, позитивно впливають на ефективність діяльності.

1

1

12

Комунікативний квадрат і розуміння сенсу, який несуть емоції

1

1

13

Розвиток вміння передбачати емоційне майбутнє і будувати емоційні сценарії

1

1

14

Управління власним емоційним станом і емоціями інших людей

1

1

15

Стилі лідерства та їх ефективне застосування для розвитку позитивного емоційного клімату в організації

1

1

16

Розвиток мотивуючого стилю лідерства на основі харизматичного впливу і передачі надихаючого розділяється бачення.

1

1

РАЗОМ:

16

8

8

Ми приєдналися до бойкоту російської та білоруської продукції. Слава Україні!

We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!!

прапор України