Управління проектами

Мета: вивчення сучасних методів та інструментів фасілітації для підвищення продуктивної роботи команди. Набуття навичків фасилітації, які допомагають підвищити зрілість та взаємовиручку Agile-команд та спрямовані: боротися з дисфункціями команди, формувати дух співпраці, підвищувати результативність та автономність під час вирішення проблем та планування майбутніх активностей із збереженням необхідного рівня залучення кожного члена команди.

Метою курсу є набуття знань з теорії та практики проектного менеджменту, вивчення систем автоматизації управління проектами на прикладі програмного продукту Microsoft Project 2010.

 

 №

п/п

                        Тема

Всього Академічних годин

З них, за видами занять

лекційні

практичні

1

Управління проектами з використанням MS Project 2010

36

16

20

РАЗОМ:

36

16

20

Ми приєдналися до бойкоту російської та білоруської продукції. Слава Україні!

We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!!

прапор України