Управління проектами

Метою курсу є набуття знань з теорії та практики проектного менеджменту, вивчення систем автоматизації управління проектами на прикладі програмного продукту Microsoft Project 2010.

 

 №

п/п

                        Тема

Всього Академічних годин

З них, за видами занять

лекційні

практичні

1

Управління проектами з використанням MS Project 2010

36

16

20

РАЗОМ:

36

16

20