Протидія технічним засобам розвідки

Виявлення закладних пристроїв

Виявлення закладних пристроїв

Мета курсу надати/оновити знання та сформувати/вдосконалити вміння слухачів для професійної діяльності з виявлення закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності. Навчитися організовувати (планувати) заходи з виявлення закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності:

 • розробляти методику пошуку закладних пристроїв;
 • здійснювати роботи з виявлення закладних пристроїв;
 • користуватися засобами (пристроями) виявлення закладних пристроїв;
 • оформляти звітні (підсумкові) документи за результатами робіт з виявлення закладних пристроїв.

п/п

 

Тема

Всього

 Академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

1

 

Організаційно-правові засади технічного захисту інформації

12

12

 

2

 

Технічні канали витоку інформації

12

8

4

 

3

 

Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

12

4

8

 

4

 

Захист інформації, що озвучується на об’єктах інформаційної діяльності

12

6

6

 

5

 

Основні види закладних пристроїв та їх демаскуючі ознаки

12

4

8

 

6

 

Способи (методи) та засоби виявлення закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності

12

2

10

РАЗОМ:

72

36

36

Оцінювання захищеності інформації атестація комплексів ТЗІ

Оцінювання захищеності інформації атестація комплексів ТЗІ

Мета курсу навчитися організовувати (планувати) заходи з проведення атестації комплексів ТЗІ; здійснювати інструментальний контроль захищеності інформації, що озвучується на об’єктах інформаційної діяльності, від витоку технічним каналами:

 • здійснювати інструментальний контроль захищеності інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах, від витоку технічним каналами;
 • оформлювати протоколи інструментального контролю захищеності інформації від витоку відповідними технічними каналами;
 • проводити оцінку відповідності комплексів ТЗІ вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ТЗІ;
 • оформлювати акт атестації комплексу ТЗІ;
 • оформлювати паспорт на комплекс ТЗІ;
 • оформлювати припис на експлуатацію об’єктів інформаційної діяльності (об’єктів електронно-обчислювальної техніки).

п/п

 

         

                             Тема

 

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

 

  Лекції

 

Практики

 

1

 

Організаційно-правові засади технічного захисту інформації

12

12

 

2

 

Технічні канали витоку інформації

14

12

2

 

3

 

Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

16

4

12

 

4

 

Захист інформації, що озвучується на об’єктах інформаційної діяльності

16

4

12

 

5

 

Атестація комплексів ТЗІ

14

4

10

РАЗОМ:

72

36

36

Оцінювання захищеності інформації експертні оцінювання

Оцінювання захищеності інформації експертні оцінювання

Мета курсу навчитися організовувати (планувати) заходи з проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації та засобів технічного захисту інформації:

 • оформлювати заяву про проведення державної експертизи комплексної системи захисту інформації (засобу технічного захисту інформації);
 • розробляти програму і окремі методики проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації;
 • проводити експертні випробування та дослідження об’єктів державної експертизи;
 • проводити роботи з оцінювання функціональних послуг безпеки та рівня гарантій коректності реалізації функціональних послуг безпеки;
 • оформлювати протокол експертних випробувань комплексних систем захисту інформації (засобів технічного захисту інформації) та експертний висновок за результатами експертизи комплексних систем захисту інформації (засобів технічного захисту інформації);
 • оформлювати декларацію про відповідність комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів із ТЗІ.

п/п

 

                    Тема

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

1

 

Організаційно-правові засади технічного захисту інформації

14

14

 

2

 

Технічні канали витоку інформації

14

8

6

 

3

 

Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

16

6

10

 

4

 

Захист інформації, що озвучується на об’єктах інформаційної діяльності

12

4

8

 

5

 

Державна експертиза в сфері технічного захисту інформації

16

4

12

 

РАЗОМ:

72

36

36