Управління персоналом

Сучасний лідер керівник

Сучасний лідер керівник

Мета цього курсу - дати учасникам-керівникам сучасний практичний інструментарій, що підвищує ефективність управління як окремими співробітниками, так і бізнес-командою в цілому, на основі сучасних досліджень в області менеджменту.

Тема

Всього

 Академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

1

Практична робота в командах: «Проблемне поле» сучасного керівника

2

2

2

Лідерство і управління командою

2

1

1

3

Ситуаційне лідерство (модель Херсі і Бланшара)

2

1

1

4

Делегування

2

1

1

5

Підвищення відповідальності співробітників. «Дорослий» менеджмент.

2

1

1

6

Управління командою.

2

1

1

7

Лідерство і управління мотивацією.

2

1

1

8

Теорія поколінь - міфи і реальність

1

1

9

Комунікативна компетентність лідера-керівника.

1

1

РАЗОМ:

16

8

8