Дистанційні курси

Назва курсу:
1 MS Lync 2010.
2 Oracle для розробників і адміністраторів.
3 Автоматизована система управління інцидентами і проблем (ASUІP) на основі BMC засіб.
4 Автоматизована система "Парус-підприємство '.
5 Активні продажі телекомунікаційних послуг.
6 Аналіз схем і тестування підсистеми бази даних Ricograf.
7 Аналіз якості у підсистемі RuBRiCo.
8 Обладнання визначення номеру для ATСK 50/200 (п\п_ш).
9 Обладнання визначення номеру, типу «ПЕУ Сонм», «ПЕУ АВН»
10 АСЕД Мегаполіс. Документообіг.
11 Безпека під час виконання робіт на об’єктах зв'язку.
12 Ділова англійська мова (початківець)
13 Ділова англійська мова (просунутий)
14 Побудова та безпечна експлуатація посудин, що працюють під тиском.
15 Ведення договірних відносин з суб'єктами господарювання.
16 Облік ТМЦ матеріально-відповідальними особами в «Парус 8,5»
17 Визначення якості мідних кабельних ліній та структурованих кабельних систем. Усунення несправностей в волоконно-оптичних лініях.
18 Технічна експлуатація маршрутизаторів Juniper.
19 Використовування підсистеми RICOGRAF для здійснення лінійного і технічного обліку.
20 Вирішення конфліктних ситуацій із споживачами послуг.
21 Виконання кросувальних робіт у комплексі RS-NetGain (RiCoJet).
22 Демо. Пожежна безпека.
23 Курс для персоналу, відповідального за випуск колісної транспортних засобів на лінію.
24 Українська ділова мова.
25 Досвід застосування бездротових мереж WIFI.
26 Експлуатація лінійно-кабельних споруд.
27 Електробезпека.
28 Етика і тактика ділового спілкування.
29 Забезпечення якості мультимедійних послуг, що надаються за технологією Wi-Fi, хDSL.
30 Використання сервісів Microsoft Live Meeting 2007 и Office Communicator 2007 для аудіо- та відеоконференцій.
31 Мистецтво створення та проведення презентацій.
32 Комп'ютерні мережі
33 Комп'ютерні мережі (адміністрування)
34 Кросове обладнання від виробників: обладнання REICHLE&DE-MASSARI, QUANT A6, KRONE, і т. і.
35 Менеджмент: управління підприємством.
36 Мережі IP телефонії.
37 Мережі доступу FTTH-GPON (B), ADSL2 + WiFi.
38 Методи просування телекомунікаційних послуг.
39 Методики вимірювання волоконно-оптичних мереж доступу за технологією ХPON/FTTX.
40 Мова розмітки (XML).
41 Мультисервісні мережі широкосмугового доступу.
42 Навички ведення переговорів у юридичній практиці.
43 Навички ведення комерційних переговорів.
44 Додаткові послуги АТС у традиційної телефонії.
45 Обладнання ВОСП CWDM виробництва компанії ECI
46 Обладнання ВОСП DWDM виробництва компанії ECI
47 Обладнання ВОСП DWDM виробництва компанії Cisco.
48 Обладнання ВОСП СЦІ виробництва компанії Lucent Technologies
49 Обладнання та технічне забезпечення первинних мультиплексорів ОПМ-11, ОПМ-14, ОПМ-30, Т-130
50 Обладнання та технічної експлуатації системи IKM30С-4
51 Спільноканальна сигналізація протиугінні системи № 7         (СКС- 7)
52 Організація віддаленого моніторингу та технічної підтримки АТС типів 5ESS, SI-2000, EC-11, ЕАТС "Дніпро"-32"
53 Організація вимірювання, аналізу, діагностики абонентських ліній на АТС, організація моніторингу абонентських ліній для надання мультимедійних послуг.
54 Організація мереж доступу  і технічних супровід послуги на основі бездротової технології.
55 Основи роботи з Excel 2010.
56 Основи роботи з програмами Corel Draw та Photo Shop.
57 Охорона праці (загальний курс).
58 Охорона праці та цивільна оборона.
59 Охорона праці. Атестація робочих місць.
60 Охорона праці. Безпека під час роботи на висоті.
61 Персональний інформаційний менеджер MS Outlook
62 Побудова оптичних транспортних мереж.
63 Побудова та технічна експлуатація мереж доступу за технологіями: FTTН, ADSL2+, WІFI для надання мультимедійних послуг. Оцінка якості мультимедійних послуг.
64 Побудова тa технічне обслуговування мультисервісних мереж з використанням мультиплексорів DSLAM.
65 Підготовка бізнес тренерів. Базовий рівень.
66 Пожежна безпека.
67 Будівництво та технічна експлуатація мереж TCP/IP.
68 Будівництво та технічна експлуатація мультисервісних мереж з використанням мультіплексорів, DSLAM МА5600Т та Hi-FOCuS
69 Побудова та технічна експлуатація пасивних оптичних мереж (PON) та інших оптичних мереж доступу.
70 Побудова та технічна експлуатація телекомунікаційних мереж на основі технології IP/MPLS.
71 Побудова та технічна експлуатація мереж IP-телефонії.
72 Побудова мультисервісних мереж Metro Ethernet.
73 Побудова транспортних мереж синхронної цифрової ієрархії на основі технологій DWDM та CWDM.
74 Побудова транспортних мереж синхронної цифрової ієрархії наступного покоління.
75 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
76 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
77 Прокладка та монтаж волоконно-оптичних ліній та кінцевого лінійного обладнання за технологіями xPON-FTTB/Н
78 Робота в локальній мережі та Інтернеті.
79 Розробка прикладного програмного забезпечення у С# для роботи з базами даних MS SQL SERVER.
80 Реалізація доступу до даних СУБД ORACLE, використовуючи MICROSOFT ADO.NET 2.0.
81 Реєстрація первинних документів обліку ТМЦ в підзвіті (Parus).
82 Система обліку та управління відносинами з клієнтами.
83 Система управлінського контролю на основі процесу формування бюджету.
84 Системи гарантованого електроживлення типу KS-48, КS-400, ASCOM FS-400, SUM-600, D-400G, AS-201.
85 Системи мікроклімату та їх електроживлення.
86 Стандарти обслуговування клієнтів.
87 Стратегія формування лояльності клієнтів.
88 Побудова та технічна експлуатація ВОЛЗ транспортних телекомунікаційних мереж.
89 Сучасні енергозберігаючі імпульсні системи електроживлення технічних засобів телекомунікацій.
90 Сучасні інструменти управління діяльністю підрозділу.
91 Сучасні методи підвищення ефективності роботи персоналу. Коучинг.
92 Техніки ефективного продажу послуг.
93 Технічна англійська.
94 Технічні аспекти сегментації сучасного телекомунікаційного ринку.
95 Технології побудови веб-сторінок і обміну інформаційними ресурсами.
96 Управління цілями - сучасний підхід в управлінні підрозділом.
97 Управління особистою ефективністю. Самоменеджмент.
98 Управління проектами за допомогою MS Project 2010.
99 Цифрові системи комутації E ATC SI-2000
100 Школа кадрового резерву (економіка, маркетинг, менеджмент, правова база).
101 Експлуатаційні вимірювання параметрів обладнання лінійно кабельних споруд (ЛКС) місцевої мережі.
102 Якість обслуговування - як конкурентна перевага. Побудова ефективних відносин з клієнтами.

Ми приєдналися до бойкоту російської та білоруської продукції. Слава Україні!

We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!!

прапор України