Експлуатація радіорелейних станцій

Експлуатація цифрових радіорелейних станцій IP-20x виробництва Сeragon

Експлуатація цифрових радіорелейних станцій IP-20x виробництва Сeragon

Метою курсу є знання принципів організації радіорелейного зв'язку; правил обладнання заземлення і блискавкозахисту РРС; норми на експлуатаційні параметри РРЛ; правила техніки безпеки при інсталяції і експлуатації; періодичність і зміст регламентних робіт. Уміти виконувати: інсталяцію антен з інтегрованим приймально-передавальним СВЧ-обладнанням, а також внутрішніх блоків; налаштування та контроль параметрів РРС, діагностику РРЛ при виникненні несправностей; технічне обслуговування РРЛ.

п/п

 

                    Тема

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

  1

 

Основи радіорелейного зв'язку

              3

        3

       

 

  2

 

Технічні принципи побудови сучасних радіорелейних систем передачі

              4

        2

        2

 

  3

 

Зразки сучасного радіорелейного обладнання

              3

        1

        2

 

  4

 

Інсталяція радіорелейних систем

              4

        2

        2

 

  5

 

Налагодження та введення в експлуатацію радіорелейної лінії

              4

        2

        2

 

  6

 

Експлуатація та технічне обслуговування радіорелейної лінії

              3

        1

        2

 

  7

 

Самостійна відпрацювання учасниками тренінгу практичних завдань по інсталяції, конфігурування та експлуатації РРС

              3

       

        3

                   РАЗОМ:

            24

        11

       13

Експлуатація цифрових радіорелейних станцій виробництва ALCOMA

Експлуатація цифрових радіорелейних станцій виробництва ALCOMA

Метою курсу є отримання знань щодо принципів організації радіорелейного зв'язку; правил обладнання заземлення і блискавкозахисту РРС; норм на експлуатаційні параметри РРЛ; правил техніки безпеки при інсталяції і експлуатації; періодичність і зміст регламентних робіт. Також набуття навичок виконувати: інсталяцію антен з інтегрованим приймально-передавальним СВЧ-обладнанням і внутрішніх блоків; налаштування та контроль параметрів РРС, діагностику РРЛ при виникненні несправностей; технічне обслуговування РРЛ.

п/п

 

                    Тема

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

  1

 

Основи радіорелейного зв'язку

              3

        3

       

 

  2

 

Технічні принципи побудови сучасних радіорелейних систем передачі

              4

        2

        2

 

  3

 

Додаткове технологічне і мультиплексорне обладнання

              3

        1

        2

 

  4

 

Інсталяція, конфігурування та експлуатація радіорелейних систем

              4

        2

        2

 

  5

 

Налаштування та ввід до експлуатації радіорелейної лінії  MP 400/360/165

              4

        2

        2

 

  6

 

Експлуатація та технічне обслуговування радіорелейної лінії

              3

        1

        2

 

  7

 

Самостійне відпрацювання практичних завдань по інсталяції, конфігурації і експлуатації РРЛ

              3

       

        3

                   РАЗОМ:

            24

        11

       13