Бізнес

Результативна бізнес-презентація

Результативна бізнес-презентація

20 жовтня 2018 Бізнес

Протягом цього курсу слухачі дізнаються свої сильні сторони як спікера, зможуть  визначати  області та можливості підвищення ефективності своїх презентацій, а також дізнаються про алгоритм підготовки і ведення презентації та зможуть структурувати інформацію для її кращого сприйняття аудиторією.

Тема

Всього Академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

1

Завдання і план проведення тренінгу.

Само-презентації учасників.

Ключові аспекти презентації.

2

1

1

2

Основні питання підготовки презентації.

Аналіз контексту і облік розміру аудиторії.

Цілі презентації та публічного виступу.

2

1

1

3

Формулювання ключових ідей презентації.

2

1

1

4

Крива уваги аудиторії.

Структура виступу.

Методи утримання уваги.

Підведення підсумків дня.

2

1

1

5

Завдання вступу.

Способи залучення уваги і підвищення довіри аудиторії.

2

1

1

6

Вербальна і невербальна комунікація.

Використання технічних засобів.

2

1

1

7

Завершення презентації.

Робота з питаннями аудиторії.

2

1

1

8

Складні ситуації під час презентації.

Хвилювання і ресурсні стану.

Підведення підсумків тренінгу.

2

1

1

РАЗОМ:

16

8

8