Побудова та технічна експлуатація ВОЛЗ

Базовий тренінг за програмою навчання ВОЛЗ. Підійде як для новачків, які тільки прийшли в професію, так і для фахівців, які прагнуть підвищити свій професійний рівень.

Навчальний курс  «Основи PON» для адміністративного персоналу – це гарна можливість дати слухачам базові знання основ технології PON-мереж, познайомити з основним обладнанням PON та сформувати елементарні уміння діагностики справності / не справності  абонентської лінії.

Пошук несправностей на мережі ВОЛЗ

В сучасному, стрімко розвиваючомуся світі цифрових рішень просто не можливо обійтися без технології доступу PON.

Тренінг другого рівня «Монтаж та експлуатація волоконно-оптичних елементів мережі доступу PON» розрахований на фахівців, які мають практичний досвід роботи в галузі телекомунікації та зв’язку, а саме:

 • інженерів електрозв’язку;
 • електромонтерів;
 • кабельників-спаювальників.

Тренінг ПІДІЙДЕ ВАМ, ЯКЩО ВИ:

 • впроваджуєте нові технології при проєктуванні мережі, в тому числі PON, GPON, GEPON;
 • бажаєте отримати фундаментальні знання принципів роботи пасивних оптичних мереж GPON; інфраструктури мережі, вимоги щодо інсталяції пасивних елементів мережі, методики пошуку пошкоджень та проведення вимірювань на мережі доступу PON і їх оперативного усунення
 • бажаєте поповнити свій багаж знань та практичних умінь завдяки обміну досвідом з експертами-практиками та професіоналами-слухачами.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Основи технології GPON

 • Базова термінологія, поняття FTTx
 • Передавання даних в мережах GPON

2. Інфраструктура мережі, граничні характеристики обладнання, вимоги до інсталяції елементів

 • Типи та характеристики елементів пасивної мережі: сплітери, оптичні бокси, абонентські розетки, муфти, самонесучий волоко-оптичний кабель
 • Активні елементи мережі GPON
 • Розрахунок оптичного бюджету в мережі GPON
 • Монтаж пасивних елементів мережі на опорах
 • Інфраструктура мережі у багатоповерховій забудові і у приватному секторі

3. Тестування та вимірювання якісних показників на мережі GPON

 • Використання оптичних тестерів
 • Методика, схеми проведення вимірювань у мережі GPON
 • Порядок вимірювання, аналіз отриманих даних
 • Методика пошуку та усунення пошкоджень або погіршення рівня надання послуг на мережі

Практичні роботи в рамках навчання:

 • Монтаж оптичних сплітерів у оптичному боксі (з предінстальованими конекторами та без) та монтаж двокаскадної «гілки» мережі PON
 • Зварювання оптичних волокон кабелю з волокнами сплітера без предінстальованими конекторами
 • Організація абонентської розетки, підключення ONT
 • Механічне з’єднання оптичного волокна
 • Стендовий монтаж мережі GPON: магістральний ОК – розподільча мережа – абонентське закінчення

В результаті ВИ ОВОЛОДІЄТЕ:

 • знаннями щодо реалізацій прийому та передачі даних у мережах PON

та САМОСТІЙНО ЗМОЖЕТЕ:

 • здійснювати підбір оптимальної комбінацій оптичних подільників виходячи із граничних вимог до мереж PON
 • працювати з вимірювальними приладами, проводити вимірювання на мережі GPON та аналізувати отримані дані
 • знаходити та усувати пошкодження на мережі GPON, підключати абонентів

Унікальність тренінгу:

 • Практичні роботи проводяться на сучасному обладнанні.
 • Навчання проводить експерт-практик, який має власний, «живий» досвід у побудові та обслуговуванні мереж GPON.
 • Для напрацювання навичок використовуються тільки реальні кейси з урахуванням досвіду учасників.
 • В рамках післятренінгового супроводу учасники можуть отримати консультації експертів-практиків.
 • Є можливість тестування обладнання та інструментів з метою подальшого придбання для зручності роботи та покращення послуг зв’язку.
 • За потреби - навчальна програма може бути адаптована під ваш корпоративний проєкт.

Місце проведення: м. Київ або за адресою замовника (для корпоративних клієнтів)

Тривалість тренінгу: 3 дні (16 годин): 2 дні по 4 години онлайн, 1 день (8 годин) – в аудиторії.

Після успішного проходження навчання учасники отримають іменні сертифікати про проходження навчання від Навчального центру DEPS.

Навчання проводять сертифіковані тренери Навчального центру DEPS. Основний тренер Олексій Броздняков - інженер компанії DEPS та тренер з технічних напрямів Навчального центру компанії DEPS.

Основний напрямок практичної діяльності Олексія - технічна підтримка фахівців, партнерів, клієнтів, які займаються побудовою, монтажем та експлуатацією волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ), в тому числі елементів мережі доступу PON.

Перед проходженням даного тренінгу бажано пройти базовий курс «Побудова та технічна експлуатація волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ)»  або мати практичний досвід роботи на мережі ВОЛЗ.

Після даного тренінгу рекомендовано подальше навчання:

Курс передбачає засвоєння теоретичних знань та практичних основ вимірювань та пошук несправностей на мережі ВОЛЗ, основних об’єктів вимірювань на ВОЛЗ, видів та  методів вимірювань на ВОЛЗ, вимірювальної апаратури, калібрування засобів вимірювальної техніки, визначення пошкоджень на мережі та їх оперативного усунення.

Курс передбачає більш детальне вивченні розрахунків оптичного бюджету GPON.

Більше тренінгів/курсів в розділі Розклад занять

Пошук несправностей на мережі ВОЛЗ

Навчальна програма призначена для підвищення кваліфікації фахівців галузі телекомунікації, інформатизації та зв’язку. Тривалість тренінгу за програмою складає - 16 годин.

Пошук несправностей на мережі ВОЛЗ

Правильна паспортизація та чіткий технічний облік – запорука успіху будь якої справи.

Тренінг «ТЕХНІЧНИЙ ОБЛІК - паспортизація ВОЛЗ» розрахований на фахівців галузі телекомунікації, інформатизації та зв’язку, які здійснюють паспортизацію та технічний облік волоконно-оптичний ліній зв’язку (ВОЛЗ) , а саме:

 • інженерів електрозв’язку
 • працівників технічного обліку

Тренінг ПІДІЙДЕ ВАМ, ЯКЩО ВИ:

 • організовуєте чи здійснюєте паспортизацію та технічний облік ВОЛЗ
 • створюєте технічну документацію для ВОЛЗ
 • вносите зміни в технічну документацію після аварійно-відновлювальних робіт (АВР)

бажаєте бути в курсі сучасних методів автоматизації оформлення технічної документації при паспортизації

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Експлуатаційна документація волоконно-оптичної ліній зв’язку (ВОЛЗ)

 • Типи експлуатаційної документації ВОЛЗ:
  • при приймально-здавальних роботах
  • при аварійно-відновлювальних роботах
  • при планово-вимірювальних роботах
 • Призначення експлуатаційної документації ВОЛЗ

2. Особливості побудови та експлуатації ВОЛЗ

 • Основні поняття, особливості побудови та експлуатації ВОЛЗ
 • Конструктивні параметри та характеристики оптичних елементів ВОЛЗ які необхідно знати для проведення паспортизації
 • Особливості побудови міських та міжміських ВОЛЗ

3. Методи вимірювань, прилади та пристрої, які необхідні для паспортизації

 • Типи та характеристики приладів та пристроїв
 • Методи вимірювань

4. Організація робіт з паспортизації лінійних споруд зв’язку. Технічна документація з паспортизації лінійних споруд кабельних ліній зв’язку

 • Загальні вимоги до виконання і оформлення технічної документації з паспортизації
 • Поняття, терміни та визначення, що використовуються в технічній документації
 • Умовні позначення, які використовуються при паспортизації ВОЛЗ, в тому числі лінійних споруд зв’язку та інших об’єктів на кресленнях паспортів
 • Нумерація лінійних споруд.

5. Оформлення документації після аварійно-відновлювальних робіт (АВР)

 • Порядок оформлення документації після АВР
 • Норми на проведення АВР
 • Акт про аварію лінійних споруд кабельної лінії зв’язку
 • Відомості про АВР на кабельні лінії зв’язку згідно технологічної карти АВР
 • Акт розслідування причин пошкодження лінійно-кабельних споруд
 • Протокол рефлектометричних вимірювань на регенераційній ділянці
 • Паспорт на аварійну вставку оптичного кабелю
 • Практичні рекомендації використання аварійної документації для внесення змін в лінійні паспорта, паспорта регенераційної ділянки та ін.

6. Внесення змін до документів після аварійно-відновлювальних робіт (АВР)

 • Особливості внесення змін до документів після АВР
 • Паспорт кабельної лінії зв’язку. Призначення та склад документів паспорта. Внесення змін після АВР.
 • Паспорт регенераційної ділянки ВОЛЗ. Призначення та склад документів паспорта.
 • Внесення змін після АВР.
 • Паспорт кабельного переходу через водні перешкоди. Призначення та склад документів паспорта. Внесення змін після АВР.

Практичні роботи:

Відпрацювання навичок внесення змін до паспорта кабельної лінії, паспорта РД, паспорта кабельного переходу через водну перешкоду згідно з даними, що отримані від ремонтно-відновлювальної бригади.

7. Сучасні методи автоматизації оформлення технічної документації при паспортизації

 • Огляд сучасних методів автоматизації оформлення технічної документації при паспортизації.
 • Особливості створення планшетів креслень та схем за допомогою Microsoft Visio.

В результаті ВИ ОВОЛОДІЄТЕ:

знаннями щодо паспортизації ВОЛЗ та САМОСТІЙНО ЗМОЖЕТЕ:

 • здійснювати паспортизацію ВОЛЗ
 • оформлювати документацію після АВР, а саме:

- складати акт про аварію лінійних споруд кабельної лінії зв’язку

- складати акт розслідування причин пошкодження лінійно-кабельних споруд

- складати протокол рефлектометричних вімірювань на регенераційній ділянці

- оформлювати паспорт на аварійну вставку оптичного кабелю

 • вносити зміни до технічної документації після АВР.

Унікальність тренінгу:

 • Абсолютно нова програма розроблена у 2022 році відповідно до діючих стандартів та вимог щодо технічного обліку та паспортизації ВОЛЗ, в тому числі відповідно до Інструкції з паспортизації лінійних споруд зв`язку первинної мережі (УНДІЗ)
 • Основний тренер, який проводить навчання є експерт-практиком, який має власний, «живий» досвід у паспортизації ВОЛЗ
 • Опрацювання та розгляд тільки реальних кейсів з урахуванням досвіду учасників
 • В рамках післятренінгового супроводу учасники можуть отримати консультації експертів-практиків
 • За потреби - навчальна програма може бути адаптована під ваш корпоративний проєкт

Місце проведення: м. Київ

Тривалість тренінгу: 2 дні (16 годин)

Після успішного проходження навчання учасники отримають іменні сертифікати про проходження навчання від Навчального центру DEPS.

Навчання проводять сертифіковані тренери Навчального центру DEPS:

 • Основний тренер Олег Сополев – досвідчений інженер Науково-технічного відділу Технічного департаменту компанії DEPS та тренер з технічних напрямів Навчального центру компанії DEPS. Має досвід викладання курсів за напрямком «Волоконно-оптичні лінії зв’язку» більш 10 років.
 • Олексій Броздняков - інженер компанії DEPS та тренер з технічних напрямів Навчального центру компанії DEPS.
 • Основний напрямок практичної діяльності Олексія - технічна підтримка фахівців, партнерів, клієнтів, які займаються побудовою, монтажем та експлуатацією волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ), в тому числі елементів мережі доступу PON.
 • інші сертифіковані викладачі

Перед проходженням даного тренінгу – рекомендовано пройти базовий курс

Для подальшого розвитку буде корисним пройти тренінг:

Більше тренінгів/курсів в розділі Розклад занять

Пошук несправностей на мережі ВОЛЗ

Планування – невід’ємна складова процесу побудови мережі. Це один з основних етапів, завдяки якому в подальшому можливий стрімкий розвиток компанії. Адже при плануванні враховуються стратегічні цілі компанії.

Отже правильне планування – запорука успіху!

Метою курсу є вивчення загальних положень метрологічного забезпечення будівництва та  експлуатації ВОЛЗ, основні об’єкти вимірювань на ВОЛЗ, види та методи вимірювань на ВОЛЗ, вимірювальна апаратура, калібрування засобів вимірювальної техніки.

п/п

 

                    Тема

Всього

Академічні години

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

 

     1

 

Компоненти лінійного тракту ВОЛЗ

 

                4

 

        2

 

        2

 

     2

 

Будівництво та приймання ВОЛЗ в експлуатацію.

 

                4

 

        2

 

        2

 

     3

 

Методи технічної експлуатації ВОЛЗ

 

                4

 

        2

 

        2

 

     4

 

Вимірювання на ВОЛЗ

 

                4

 

        2

 

        2

                      РАЗОМ:

 

              16

 

        8

 

        8

Ми приєдналися до бойкоту російської та білоруської продукції. Слава Україні!

We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!!

прапор України