Телефонна мережа

Метою курсу є вивчення принципів побудови мереж доступу по мідному кабелю.