Бездротові рішення

1 Wi-Fi

Реалізовані Wi-Fi рішення для різних видів бізнесу.

2 WiMax

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) є відмінним поєднанням широкосмугового доступу і мобільності. Технологія 802.16e може забезпечити надійну платформу для інноваційних телекомунікаційних та інтернет-бізнес-моделей, а також надати готові рішення для промислових підприємств малого та середнього бізнесу.

3 Microwave

Радіорелейний зв'язок - один з найбільш ефективних видів радіозв'язку, застосовуваний для передачі голосу і даних на великі і середні відстані. Радіорелейний зв'язок в даний час широко поширений, оскільки дозволяє об'єднати сегменти телекомунікаційних мереж в єдину інфраструктуру без прокладки кабелю, особливо там, де будівництво ВОЛЗ часто виявляється нерентабельним, наприклад в гірській чи болотистій місцевості або важкодоступний районах, де експлуатація кабельних магістралей - річ дуже витратна.