Тренінги спеціальних компетенцій

Цілі курсу:

  • формування в учасників уявлення про методологію прийняття та реалізації стратегічно орієнтованих рішень;
  • розвиток компетенції в управлінні процесом прийняття стратегічного рішення;
  • розвиток здатності орієнтуватися в ситуації невизначеності та динамічних змін;
  • освоєння дієвих інструментів прийняття стратегічного планування та реалізації стратегії.

Тема

Всього Академічних годин

З них, за видами занять

Лекції

Практичні

1

Роль менеджменту в стратегічному розвитку організації

1

1

2

Ключові компоненти і модель прийняття стратегічного рішення

1

1

3

Ментальні пастки і обмеження при прийнятті стратегічних рішень в ситуації невизначеності

1

1

4

Збереження емоційного контролю і ментальної ясності при прийнятті стратегічних рішень

1

1

5

Стратегічний образ мислення і стратегічно орієнтований спосіб дії

1

1

6

Розвиток стратегічного мислення в процесі розробки стратегії

1

1

7

Системна модель формування стратегії

1

1

8

Визначення стратегічного горизонту

1

1

9

Формування стратегічного бачення і формулювання образу бізнес-результату на основі аналізу прибуткового ядра бізнесу

1

1

10

Управління змінами при плануванні і реалізації стратегії

1

1

1

11

Аналіз стратегічного контексту

1

1

12

Формулювання стратегічних завдань, що стоять перед організацією

1

1

13

Визначення стратегічного потенціалу організації на основі організаційної діагностики

1

1

14

Аналіз стратегічних суперечностей організації

1

1

15

Формування ключових напрямків розвитку організації

1

1

16

Формування стратегічних цілей, визначення ключових показників досягнення і побудова стратегічної карти

1

1

РАЗОМ:

16

8

8

Ми приєдналися до бойкоту російської та білоруської продукції. Слава Україні!

We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!!

прапор України