Ответвители абонентские

 • # Код Наименование
 • 1046422T-106 -128 DS
 • 2046410T-106 DS
 • 3046411T-108 DS
 • 4046412T-110 DS
 • 5046413T-112 DS
 • 6046414T-114 DS
 • 7046415T-116 DS
 • 8046416T-118 DS
 • 9046417T-120 DS
 • 10046418T-122 DS
 • 11046419T-124 DS
 • 12046420T-126 DS
 • 13046421T-128 DS
 • 14046434T-208 -228 DS
 • 15046423T-208 DS
 • 16046424T-210 DS
 • 17046425T-212 DS
 • 18046426T-214 DS
 • 19046427T-216 DS
 • 20046428T-218 DS
 • 21046429T-220 DS
 • 22046430T-222 DS
 • 23046431T-224 DS
 • 24046432T-226 DS
 • 25046433T-228 DS
 • 26046436T-308 -326 DS
 • 27046435T-308 DS
 • 28046437T-310 DS
 • 29046438T-312 DS
 • 30046439T-314 DS
 • 31046440T-316 DS
 • 32046441T-318 DS
 • 33046442T-320 DS
 • 34046443T-322 DS
 • 35046444T-324 DS
 • 36046445T-326 DS
 • 37045570T-410 -424 DS
 • 38046446T-410 DS
 • 39046447T-412 DS
 • 40046448T-414 DS
 • 41046449T-416 DS
 • 42046450T-418 DS
 • 43046451T-420 DS
 • 44046452T-422 DS
 • 45046453T-424 DS
Производитель: DATIX
Тип: Абонентские ответвители

Ми приєдналися до бойкоту російської та білоруської продукції. Слава Україні!

We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!!

прапор України