Барабаш Олег Володимирович

Основна освіта:

Київське вище військове авіаційне інженерне училище у 1986 р.

Додаткова освіта:

  1. Навчання в ДУТ за програмою другої вищої освіти за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі». Диплом спеціаліста С17 № 002187, виданий 20.01.2017.
  2. Курси Hewlett-Packard ATA – Networks. Отримано Сертифікат за номером hbkT-4TTu від 31.05.2016.
  3. Курси підвищення кваліфікації та професійного рівня з питань педагогіки вищої військової школи, НУОУ, 2013 р., Свідоцтво 12СПК 954693.

Науковий ступінь, вчене звання:

Доктор технічних наук з 2006 р.   Професор з 2007 р.

Досвід роботи:

1981 –1986

Курсант Київського вищого військового авіаційного інженерного училища (КВВАІУ), м. Київ. Кваліфікація “Інженер-електрик”

1986 –1989

Старший інженер відділу технічного контролю Авіаційного ремонтного заводу “Авіакон”, м. Конотоп.

1989 –1992

Ад’юнкт КВВАІУ, м. Київ, з 1992 р. кандидат технічних наук.

1992 –1997

Викладач (старший викладач) кафедри кібернетики Київського інституту Військово-Повітряних Сил (КІВПС), м. Київ

1997 –2000

Заступник начальника кафедри кібернетики КІВПС, м. Київ

2000 –2001

Доцент кафедри бойового забезпечення авіації Національної академії оборони України (НАОУ), м. Київ

2001 –2004

Докторант очної докторантури НАОУ, м. Київ

2004 –2005

Професор кафедри бойового забезпечення авіації та застосування космічних систем НАОУ, м. Київ

2005 – 2007

Начальник кафедри бойового забезпечення авіації та застосування космічних систем НАОУ, м. Київ

2007 рік

Звільнений з лав Збройних Сил України за вислугою років. Полковник запасу.

2008 – 2013

Професор кафедри безпеки життєдіяльності Національного авіаційного університету, м. Київ

2013 – 2016

Завідувач кафедри вищої математики Державного університету телекомунікацій, м. Київ

З 2016

Професор кафедри мережевих та інтернет технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

З 2017

Тренер з технічних напрямів навчального центру компанії DEPS

Додаткова інформація:

Наукова діяльність:

1992 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Методика виявлення відмов в бортових обчислювальних системах на основі гнучких структур перевірочних зв’язків».

1996 р. – присвоєно вчене звання «Доцент» кафедри кібернетичних систем (Київський інститут Військово-повітряних Сил).

2006 р. – захист докторської дисертації за темою «Методологія побудови функціонально стійких розподілених інформаційних систем спеціального призначення» за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління і зв'язок.

2007 р. – присвоєно вчене звання «Професор» кафедри бойового забезпечення авіації та застосування космічних систем (Національна академія оборони України, м. Київ).

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:

2007 – по теперішній час – член спеціалізованої вченої ради СРД 26.709.01 Національного університету оборони України. Спеціальність в раді – 05.13.06 – інформаційні технології.

2016 – по теперішній час – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.51 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність в раді – 05.13.06 – інформаційні технології.

Підготовка науково-педагогічних кадрів:

2 доктори технічних наук та 8 кандидатів наук (із них 2 – військових наук, 6 – технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології).

Галузь наукових інтересів – функціональна стійкість та захист інформації в мережах передачі даних, діагностування технічного стану обчислювальних систем.

Автор понад 200 наукових праць, з них 15 навчальних посібників, 3 монографії, 1 підручник з грифом МОН України.

Педагогічний стаж – 35 років.

Викладав дисципліни:

Теорія автоматичного керування, Теорія ймовірностей і математична статистика, Системи штучного інтелекту, Обчислювальні системи, комплекси та мережі, Програмування, Бойове маневрування літальних апаратів, Навігаційне забезпечення, Штурманське забезпечення, Озброєння та військова техніка космічних систем, Застосування наукових методів досліджень в Повітряних Силах, Цивільний захист, Вища та прикладна математика, Чисельні методи, Математичні методи моделювання та оптимізація процесів, Програмування на Java, Комп’ютерні системи.

Нагороджений медаллю МОН України «За наукові досягнення», 2007 р.

Інші викладачі:

Останні новини навчального центру:

Відсьогодні знання живуть за новою адресою – Васильківська, 14.

16 і 17 березня пройде актуальний тренінг за темою «Техніки ефективних продажів по телефону».

Запрошуємо на оновлений тренінг з побудови і технічної експлуатації систем відеоспостереження, який охоплює налаштування обладнання MikroTik.

Ви керівник організації/бізнесу, власник бізнесу чи відповідальна особа, яка в пошуку практичних підходів щодо побудови дієвої системи безпеки? Ви цікавитись сучасними технологіями, інструментами, підходами в безпековій сфері? ТОДІ ЦЯ ПОДІЯ ДЛЯ ВАС!

Інші курси:

Ми приєдналися до бойкоту російської та білоруської продукції. Слава Україні!

We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!!

прапор України