+380 44 323 88 88
вул. Маричанська, 18,
м. Київ, 03040, Україна
Написати нам

Тупкало Віталій Миколайович Print

13

Основна освіта:

Харківське вище командно-інженерне училище, інформаційні системи Харківське вище командно-інженерне училище, інформаційні системи управління.

Додаткова освіта:

Харківське вище командно-інженерне училище, ад’юнктура.

Харківське вище командно-інженерне училище, докторантура.

Курс навчання в Українському освітньому  центрі менеджменту і підприємництва по програмам Фонду «Відродження» та міжнародного проекту TACIS.

Курс підвищення кваліфікації в Національній академії державного управління при Президентові України.

Науковий ступінь, вчене звання:

Доктор технічних наук, професор, Академік Академії економічних наук України.

Досвід роботи:

1971 – 1977

- військова служба в Центрі управління космічними апаратами;

1977 – 1980

- ад’юнкт кафедри інформаційних систем управління;

1981 – 1990

- старший викладач кафедри інформаційних систем управління;

1990 – 1992

- докторант кафедри інформаційних систем управління;

1992 – 1995

- начальник кафедри АСУ Харківського військового університету;

1995 – 1998

- директор Харківського відділення Українського освітнього  центру менеджменту і підприємництва, професор кафедри менеджменту Харківського інституту управління;

1998 – 2000

- завідувач кафедри маркетингу та підприємництва Харківського інституту управління;

2000 – 2003

- директор департаменту менеджменту та бізнес – реінжинірингу організаційних структур компаній електроенергетики ТОВ «ЕнТехЕко»          м. Харків, - завідувач кафедри маркетингу та підприємництва Харківського інституту управління;.

2003 – 2008

- директор департаменту консалтингу та бізнес – моделювання ТОВ «Новатек», м. Київ, менеджмент-аналітик - ФОП в галузі управлінського консультування;

2008 – 2009

- директор з організаційного розвитку корпорації «ЛІГА-Бізнесінформ» (по контракту на час виконання консалтингового проекту, м. Київ, ФОП в галузі управлінського консультування;

2009 - 2013

 

підприємницька діяльність – компанія «МенеджментКонсалтЦентр «Тупкало&Партнери» - виконання консалтингових проектів та консультування на підприємствах з питань інформатизації та комерційної діяльності й керування;

2013 – 2016 - завідувач кафедри менеджменту і бізнес – моделювання Державного університету телекомунікацій;

2016 – по

тепер. час

- завідувач кафедри інформаційно-аналітичної і інноваційної діяльності Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»;

2017 – по

тепер. час

бізнес-тренер навчального центру компанії DEPS

Додаткова інформація:

Сертифікований менеджмент-аналітик (навчання за програмою МВА, сертифікат GOPA Consult, Німеччина). Пройшов бізнес-стажування з peструктурування підприємств у Польщі, Німеччині, Франції за програмами Фонду Дж. Сороса і TACIS. Регулярно з 1998 року виконую управлінські консалтингові проекти на підприємствах різних напрямків бізнесу. Маю великий досвід роботи щодо оптимізації (MBO, KPI, BSC + власні методики) системи бізнес - процесів компаній: виділення і опис управлінських і технологічних бізнес - процесів, оптимізація управлінського документообігу та оргструктури, підготовка тех.завдання на впровадження ERP - систем. Проводжу індивідуальні консультації керівників і менеджерів підприємств, відкриті та корпоративні семінари - практикуми, тренінги та вебінари за тематикою процесний менеджмент, системи менеджменту якості (СМЯ) згідно стандарту ISO 9001, бережливе підприємство, фінансовий менеджмент, управлінський облік та контролінг, попроцесне бюджетування, управління по цілях (власна методика), стратегічне планування. У Державному університеті телекомунікацій викладав авторські дисципліни «Теорія і практика побудови організаційних систем», «Теорія і практика моделювання бізнес-процесів».

Є керівником наукової школи з процесно - орієнтованого менеджменту (авторська TML – методологія). Підготував сім кандидатів наук, одного доктора наук, здійснюю керівництво науковою діяльністю 3 аспірантів. Член двох спеціалізованих вчених рад. Маю більше 300 науково-методичних робіт, 27 винаходів.

Публікації  зі спеціальності  08.00.04 – Економіка та управління підприємством

За період 2010 – 2016 роки

 1. Тупкало В.М. Концепція побудови системи управління підприємством на основі принципу «Структура слідує за стратегією»/В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2016.- Вип. 13, С.319 – 324. Міжнародне наукометричне видання.
 2. Тупкало В.М. Методологічні аспекти організаційного менеджмент-аудиту процесно-орієнтованих підприємств/В.М.Тупкало //Науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» зб.тез.доп. К.: Вид-во ДУТ, 2016.-С.79-80.
 3. Тупкало В.М., Колошко І.В. Контролінговий механізм оцінки економічної безпеки енергетичного підприємства на основі оцінки його економічної стійкості / В.М. Тупкало, І.В. Колошко // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами міжнар.наук.-практ. семінару, 21-22жовт., 2016 р., К.: «МП Леся». С.228 – 237.
 4. Тупкало В.М. Бізнес – інжиніринг сучасних процесно – орієнтованих підприємств: монографія / В.М. Тупкало. – К.: ДУТ. 2016. – 281 с.
 5. Тупкало В.М. Менеджмент-аудит процесно-орієнтованих підприємств: проблема та методологічні аспекти /В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2 (16), 2016.- С.5 – 16.
 6. Тупкало В.Н., Колошко И.В. Концептуальний підхід до забезпечення та контролінгу економічної стійкості провесно-орієнтовного підприємства / В.Н.Тупкало, И.В. Колошко// Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2 (16), 2016.- С.175 – 124.
 7. Тупкало В.М., Колошко І.В.  Підхід до формування процесно – структурованого           контролінгового механізму управління підприємством / В.М. Тупкало, І.В.Колошко// VІІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Сучасні підходи до управління  підприємством» : зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016.- С.41.
 8. Тупкало В.М., Заплотинский Б.А. Вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах на основі врахування вимог нової версії стандарту ISO 9001:2015. / / В.М. Тупкало, Б.А.Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.1(15), 2016.- С.5 – 11.
 9. Тупкало В.М., Колошко І.В. Методичний підхід до створення механізмів управління витратами процесно – орієнтованого підприємства. / / В.М. Тупкало, І.В.Колошко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.4(14), 2015.- С.5 – 9.
 10. Тупкало В.М.¸ Заплотинський Б.А. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах. / / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.3(13), 2015.- С.5 – 9.
 11. Тупкало В.М. Основи методології процесного бізнес – моделювання Тупкало. /В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2(12), 2015.- С.5 – 15.
 12. Тупкало В.М., Вальчук Т.Л. Процесно – орієнтований підхід щодо створення механізму контролінгу економічної стійкості підприємства / В.М. Тупкало, Т.Л.Вальчук // Збірник наукових праць VI Всеукраїнської  науково – практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А. – С.523 – 527. Тупкало В.М. Контролінговий механізм реалізації бізнес – стратегії підприємства // В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –  Вип.1(11), 2015.- С.5 – 14.
 13. Тупкало В.Н., Ващенко А.П. Методика оптимізації організаційної структури телекомунікаційного підприємства на основі реструктуризації технологічних бізнес-процесів / В.М. Тупкало, О.П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.4, 2014.- С.5 – 13.
 14. Тупкало В.М., Ващенко О.П. Методологічні основи бізнес – інжинірингу процесно-орієнтованої системи управління телекомунікаційним підприємством / В.М. Тупкало, О.П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.3, 2014.- С.5 – 14.
 15. Тупкало В.М. Управління економічною доданою вартістю підприємства на основі механізму контролінгової піраміди виручки / В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. праць. – К.: ДУТ. – Вип.2(10), 2014.- С.5 – 13.
 16. Тупкало В.М. Побудова механізму процесно – орієнтованого контролінгу економічної стійкості підприємства / В.М. Тупкало //Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету   транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип. 31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 295 – 306.
 17. Тупкало В.М. Категоріальний апарат теорії процесного управління / В.М.Тупкало, С.В.Тупкало//Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2014.- Вип. 11, С.299 – 304. Міжнародне наукометричне видання.
 18. Тупкало В.М.Методичний підхід до реалізації процесно – орієнтованого бюджетування / В.М.Тупкало, С.В.Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. - Вип.1(9), 2014.- С.5 – 16.
 19. Голь И.В., Тупкало В.Н. Аналіз підходів формування системи бізнес-процесів підприємства / И.В. Голь, В.Н.Тупкало // V Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» : зб. наук. пр. – Луганськ, СНУ. – Видавничий дім «Промдрук», 2014.- С.221 – 223.
 20. Тупкало В.М., Бурбело Н.О. Системний підхід до антикризового управління /В.М.Тупкало. Н.О.Бурбело // V Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю: зб. наук. пр. - К.: НТУУ «КПІ», 2014.- С.499 – 503.
 21. Голь И.В., Тупкало В.Н. Модель фінансово-економічної стійкості підприємств на основі бізнес-цільового підходу / И.В. Голь, В.Н.Тупкало// Сучасні наукові підходи до стабільного розвитку та економічної безпеки : зб. наук. пр. – Чернігів, ЧДТУ. – Видавничий дім «Гельветика», 2014.- С.123 – 124.
 22. Тупкало В.М. Понятійний апарат теорії процесного управління / В.М.Тупкало, С.В.Тупкало // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук.пр. –К.: НАНУ, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, -   Вип.70. - С.146 - 153. 
 23. Тупкало В.Н. Бюджетування: системний процесно-орієнтований підхід /В.Н.Тупкало, С.В.Тупкало // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КНЕУ, 2013.- С.372 –374.
 24. Тупкало В.Н. Системний бізнес – цільовий підхід до оцінки фінансово-економічної стійкості підприємства /В.Н.Тупкало, С.В.Тупкало // VII Форум «Трансфер технологій та інновацій: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток»: зб. пр. – К.: НТУ «КПІ», 2013.- С.300 – 305.
 25. Тупкало В.Н. Методика формування системи збалансованих показників оцінки ефективності управління підприємством / С.В.Тупкало, В.Н. Тупкало // Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. пр. - К.: ЦНДІНУ, 2011. - Вип. 3(19). - С.169 - 175.                                  
 26. Тупкало В.Н. Аналіз підходів до вибірки та композиції системи бізнес-процесів / С.В.Тупкало, В.Н.Тупкало // Das Management. – 2011. - Вип.2. - С.70 - 77.
 27. Тупкало В.Н. Методологія процесного бізнес-моделювання ЯМТ(TML) /С.В. Тупкало, В.Н. Тупкало // Das Management. – 2011. - Вип.1. - С.13 - 23.
 28. Tupkalo V., Tupkalo S. Sumulation Process – oriented control system / / International scientific conference «In Look Days 2011». - Slovakia, Kosice, Kosice Technical University. - Sat mes. reports. – E-disk, file 34, ISBN 978-80-870118-2-6.
 29. Тупкало В.Н. Проблема понятійної бази методології процесного менеджменту / С.В.Тупкало, В.Н.Тупкало// Das Management. - 2010.- № 5. – С. 15-20.
 30. Тупкало В.Н. Методика рішення задачі управління на основі оцінки росту вартості компанії / С.В.Тупкало,  В.Н.Тупкало // Системи управління, навігації та зв’язку:  зб. наук. пр. - К.: ЦНДІНУ, 2010. - Вип.1(13). - С.176 - 180.
 31. Тупкало В.Н. Бізнес-модель та базові правила синтезу системи процесного управління підприємством / С.В.Тупкало, В.Н.Тупкало // Зб. наук. пр. – Харків: ХУ ПС, 2010. - Вип.4(26). - С.155 - 164. 
 32. Тупкало В.Н. Метод синтезу піраміди процесного менеджменту підприємства /С.В. Тупкало, В.Н. Тупкало // Системи обробки інформації: зб. наук.  пр. – Харків: ХУ ПС, 2010. - Вип. 8 (89). - С. 165- 173.
 33. Тупкало В.Н. Методика оптимізації організаційної структури підприємства на основі реструктуризації системи технологічних бізнес–процесів / С.В.Тупкало, В.Н.Тупкало // Системи обробки інформації: зб.наук. пр. – Харків: ХУ ПС, 2010. - Вип. 2 (83). - С. 211- 217.
 34. Тупкало В.Н. Стандарт ISO 9001: 2008 або вісім років страстей за якістю / С.В.Тупкало, В.Н.Тупкало // Das Management.- 2010.- № 2. – С. 6-8.
 35. Tupkalo V., Tupkalo S. Language of the process of business - modeling YAMT (TML) / / International scientific conference «In Look Days 2010». - Slovakia, Kosice, Kosice Technical University. - Sat mes. reports. - S. 218 - 221.

Інші викладачі:

 • Каталог товарів
 • Системна інтеграція
 • Сервіс-центр
 • Послуги
 • Акції