Проведення технічного аудиту

Якщо у вас є комплексна система, яка включає в себе будь-які компоненти - від головної станції та мережі доступу до абонентського обладнання, але при цьому є сумніви в ефективності використання всього комплексу обладнання, компанія DEPS може провести технічний аудит як будь-якого з компонентів системи, так і всієї системи в цілому. Ви можете ознайомитися з програмами аудиту різних компонентів вашої системи, крім того, ми можемо сформувати програму аудиту під ваші вимоги. За підсумками проведеного аудиту ми сформуємо комплекс заходів щодо оптимізації роботи вашої системи, шляхи вирішення технічних проблем, а також пропозиції щодо модернізації системи в майбутньому.

1 Гібридна волоконно-коаксіальна мережу (HFC)

 1. Аналіз структури волоконно-коаксіальної мережі на предмет оптимальності вибору технічних рішень.
 2. Аудит мережі:
  • аудит документації;
  • аудит активного обладнання мережі;
  • аудит кабельної інфраструктури;
  • документування мережі (при необхідності).
 3. Вимірювання робочих параметрів мережі (рівні сигналів, співвідношення сигнал / шум, структура сигналу і т. д.).
 4. Діагностика та пошук несправностей в обладнанні HFC.

Висновок :

 1. Формування звіту по реальному стану мережі із зазначенням проблемних або вузьких місць.
 2. Підготовка рекомендацій щодо оптимізації роботи мережі (оптимізація топології, модернізація обладнання і т.д.).
 3. Звіт про виявлені несправності, їх причини, варіанти усунення.

Додаткові роботи:

 1. Проектування HFC.
 2. Пусконалагоджувальні роботи (налагодження, тонка настройка).
 3. Технологічний нагляд.
 4. Навчання персоналу замовника.
 5. Контроль параметрів роботи мережі віддалено або з виїздом, із застосуванням додаткового вимірювального обладнання або без нього.

2 Антенне поле

 1. Аналіз обладнання та матеріалів антенного поля:
  • діаметри супутникових антен, їх відповідність розрахунковим рівнями сигналів
  • використання супутникових антен із застосуванням декількох конвертерів
  • типи конвертерів для використання
  • кабелі зниження (типи кабелів, які використовуються роз'єми, довжина траси зниження і т. д.)
  • ефірні антени
 2. Аналіз розташування антен на антенном поле (точки установки, затінення від будівель, дерев сусідніх антен і т. д.)
 3. Вимірювання параметрів сигналів безпосередньо з прийомних антен. Перевірка відповідності розрахункових сигналів виміряним.
 4. Вимірювання параметрів сигналів після кабелів зниження (на головний станції).
 5. Аналіз схеми розподілу ПЧ на ГС.

Висновок :

 • Правильність побудови антенного поля
 • Рекомендації по заміні обладнання та матеріалів (антени, конвертери, кабелі зниження і т. д.)
 • Рекомендації по перенесенню і переналагодженню елементів антенного поля.
 • Рекомендації по зміні / доопрацюванню системи комутації Пч (мультисвітчі, пасиви, блискавкозахист і т.д.)

Додаткові роботи:

 • Виконання комплексу робіт по впровадженню доробок, описаних у висновку.
 • Технологічний нагляд.
 • Навчання персоналу замовника.

3 Головна станція

 1. Складання схеми побудови ГС, від прийому сигналів до формування вихідних каналів. (Найчастіше схема побудови ГС або відсутня, або не коригувалася після внесення змін на ГС.)
 2. Аналіз обладнання, яке використовується на ГС:
  • компоненти, які використовуються для прийому ТВ сигналів (стримери, енкодери, демодулятори, приймачі, конвертери і т. д.)
  • коммутатори, ASI транспорт, модулі управління і т. д.)
  • компоненти, які формують вихідні сигнали (модулятори ТВ, IP-PAL, EDGE QAM і т. д.)
  • система підсумовування вихідних ТВ потоків
  • додаткові модулі та обладнання (CAM-модулі, сервери управління, генератор сервісних таблиць, ЕПП, сервер CAS і т. д.)
 3. Аналіз ТВ сигналів в різних точках ГС:
  • сигнали, що приймаються
  • внутрішньостанційний транспорт (ASI, IP, відео і т. д.)
  • вихідні сигнали (аналог, DVB, IP)
 4. Аналіз PSI / SI таблиць в потоках на вході та виході станції.
 5. Аналіз роботи CAS, пакети каналів і т. д.

Висновок :

 • Правильність / оптимальність структури ГС.
 • Рекомендації зі зміни схеми побудови ГС для оптимізації наявного обладнання.
 • Рекомендації по заміні застарілого обладнання та введення додаткових компонентів для підвищення ефективності роботи ГС.
 • Рекомендації по налаштуванню ТВ-тюнерів, зміни конфігурації обладнання для усунення існуючих проблем.
 • Рекомендації щодо введення додаткових сервісів, які дозволять підвищити якість наданої послуги.
 • Рекомендації по зміні схеми підсумовування ТВ сигналів, переналагодженню рівнів сигналів, зміни частотного плану і т. д.

Додаткові роботи:

 • Виконання комплексу робіт по впровадженню доробок, вказаних у висновку.
 • Технологічний нагляд.
 • Навчання персоналу замовника.
 • Подальше технічне обслуговування обладнання, як віддалено так і з виїздом для виконання планових профілактичних робіт.

4 Волоконно-оптичні мережі, мережі доступу

 1. Аудит мережі:
  • аудит документації;
  • аудит активного обладнання мережі;
  • аудит кабельної інфраструктури;
  • документування мережі (при необхідності).
 2. Аналіз структури мережі на предмет оптимальності вибору технічних рішень.
 3. Вимірювання та аналіз робочих параметрів мережі (рівні сигналів, характер і розподіл трафіку, оцінка завантаження обладнання).
 4. Аналіз конфігурацій обладнання.
 5. Перевірка відмовостійкості мережі (захисні перемикання, петлі, шторми і т. д.).

Висновок :

 1. Формування звіту по реальному стану мережі із зазначенням проблемних або вузьких місць.
 2. Вироблення рекомендацій щодо оптимізації роботи мережі (оптимізація топології, модернізація обладнання і т.д.).
 3. Звіт про виявлені несправності, їх причини, варіанти усунення.

Додаткові роботи:

 1. Розрахунок та проектування мережі.
 2. Технологічний нагляд, шеф-монтаж.
 3. Проведення прийомоздавальних випробувань.
 4. Налаштування телекомунікаційного обладнання і програмного забезпечення.
 5. Навчання персоналу замовника.
 6. Технічна підтримка різних рівнів.
 7. Контроль параметрів роботи мережі віддалено або з виїздом, із застосуванням додаткового вимірювального обладнання або без такого.